files/65s4vnx8w5em2jd5.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| MSKS| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Vracajú ľudí do normálneho života

V máji tohto roku sa novým riaditeľom Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach (PN) stal Ing. Vladimír Lesník. Vo funkcii vystriedal MUDr. Stanislava Tomovčíka, ktorý bol na čele tohto zdravotníckeho zariadenia takmer dvadsať rokov. Z postu odstúpil zo zdravotných dôvodov. V. Lesníka zvolila do riadiacej funkcie správna rada (najvyšší orgán) psychiatrickej nemocnice, ktorá je neziskovou organizáciou.

 
Z ekonóma riaditeľ

„Som najvyšším nadriadeným pre 220 zamestnancov nemocnice, ktorej som zároveň štatutárnym zástupcom,“ začal s rozprávaním 37-ročný vyštudovaný ekonóm, ktorý dlhé roky pracoval v priemysle. V zdravotníctve začal pôsobiť pred dvoma rokmi. „Prijal som ponuku manažmentu a stal som sa ekonomickým námestníkom psychiatrickej nemocnice,“ uviedol. V prvom rade sa oboznámil s hospodárskymi výsledkami PN. „Zistil som, že toto zdravotnícke zariadenie má vyrovnané hospodárenie. To znamená, že funguje bez akéhokoľvek dlhu,“ konštatoval. Na tomto fakte sa nič nezmenilo ani v roku 2010. Sú už totiž známe výsledky hospodárenia za prvý polrok. „Nemocnica je v zisku. Má porovnateľné obraty s obratmi v uplynulých rokoch. Priznávam však, že zvlášť vlaňajšok bol, vzhľadom na celosvetovú ekonomickú recesiu dosť náročný. Napokon sme ho zvládli,“ zvýraznil.
  
Už hneď po nástupe do ekonomickej pozície si V. Lesník ľudsky i profesijne „sadol“ s vedením nemocnice, najmä s bývalým riaditeľom S.Tomovčíkom. „Hlavne, na základe našej úspešnej spolupráce som napokon prijal riaditeľskú funkciu,“ vysvetlil a pokračoval: „Mojím prioritným cieľom je udržanie kvality zdravotníckej starostlivosti. Súčasne urobím všetko pre udržanie dobrých vzťahov so zdravotnými poisťovňami, keďže gro našich príjmov pochádza práve od nich.“ PN však získava peniaze aj z prenájmu priestorov. Slúžia nervovému oddeleniu NsP Š. Kukuru, práčovni, Občianskemu združeniu Teresa Benedicta a iným. 

Skúseností má dosť

Neprajníci môžu poukázať na chýbajúcu zdravotnícku odbornosť V. Lesníka. Ten ale má na túto problematiku celkom jasný názor. „Už počas pôsobenia v priemysle som sa pravidelne zaujímal o situáciu v slovenskom zdravotníctve. Takže, táto sféra pre mňa nebola úplne neznáma. A systém finančného a personálneho riadenia je takmer všade rovnaký.  Vyžaduje si riadiace a manažérske zručnosti. Všimnime si, že v mnohých firmách sú riaditeľmi právnici, ekonómovia či lekári. Teda ľudia, ktorí majú uvedené schopnosti,“ zdôraznil. Nehovoriac o tom, že nový riaditeľ sa opiera o odborne zdatný pracovný tím, ktorý mu v prípade potreby poskytuje cenné rady. V. Lesník je ešte pomerne mladý. Pod sebou má viacero starších zamestnancov. Problém v tom ale nevidí. „Už po príchode do tohto zdravotníckeho zariadenia som mal prirodzený rešpekt pred každým pracovníkom. Na tom sa u mňa nič nezmenilo ani po nástupe do najvyššej funkcie. Skôr to beriem z pohľadu zodpovednosti voči svojim podriadeným. V tomto smere teda vekové rozdiely nehrajú žiadnu úlohu,“ vysvetlil svoju filozofiu.

Prvá nemocnica na Slovensku

Psychiatrická nemocnica vznikla 1. júla 1991, delimitáciou od Okresného ústavu národného zdravia v Michalovciach. „Stala sa prvou psychiatrickou nemocnicou na Slovensku,“ zdôraznil. Od 1. apríla  2004 sa pretransformovala na neziskovú organizáciu. V spádovej oblasti nemocnice žije asi 320-tisíc obyvateľov. Sú z okresov Michalovce, Humenné, Sobrance, Vranov nad Topľou, Snina, Medzilaborce a čiastočne aj z trebišovského okresu. V prípade záujmu tu môžu absolvovať liečbu aj pacienti z iných častí Slovenska. Pre zaujímavosť, detské oddelenie slúži celému východnému Slovensku.  Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o., má spolu 260 lôžok, ktoré sú členené na jednotlivé oddelenia podľa diagnostických skupín a charakteru ochorení. Predmetom činnosti PN sú diagnostika, liečba a ošetrovanie ľudí s rôznymi psychickým ochoreniami. „Pacientom využívajúcim naše služby poskytujeme komplexnú ambulantnú a ústavnú starostlivosť,“ vyjadril sa riaditeľ.

Akútne oddelenia

„Akútne psychiatrické oddelenie 1 má 100 lôžok. Poskytuje akútnu starostlivosť pre pacientov s afektívnymi poruchami, schizoformnými a neurotickými ochoreniami,“ poznamenal. K dispozícii je stacionár s dennou psychiatrickou starostlivosťou. Akútne psychiatrické oddelenie 2 má 130 lôžok. Zabezpečuje starostlivosť pre pacientov s chronickými ochoreniami a liečbu závislostí. Akútne detské psychiatrické oddelenie pozostáva z tridsiatich lôžok. Poskytuje komplexnú psychiatrickú starostlivosť o detských pacientov s psychickým poruchami.

Ambulantná starostlivosť

Ambulantnú starostlivosť tvoria odborné psychiatrické a psychologické ambulancie so zameraním na deti a dospelých. Psychiatrická nemocnica pozostáva aj zo spoločných vyšetrovacích  (SV) a liečebných zložiek (LZ). Ich hlavnou činnosťou je liečba pomocou špecializovaných výkonov a postupov. Tieto činnosti zabezpečujú pre lôžkovú, ale aj ambulantnú starostlivosť.
SV a LZ sú tvorené rádiodiagnostickým oddelením, takisto oddelením klinickej biochémie a hematológie, fyziatricko-rehabilitačným oddelením, zároveň oddelením pracovnej terapie. „Aktivity tejto terapie sú realizované v dielňach so zameraním na ručné práce, keramiku, prácu s drevom a záhradu,“ vyjadril sa.

Veľmi dôležitá zložka

Veľmi dôležitou súčasťou psychiatrickej nemocnice je Domov sociálnych služieb pre klientov s duševným ochorením. Je v ňom možný aj celoročný pobyt. Poskytuje komplexné sociálne služby a podporuje integráciu klientov v rámci existujúcich sociálno-psychiatrických komunitných služieb. DSS je spolufinancovaný z rozpočtu VÚC Košice. Klienti sú do tohto zariadenia umiestňovaní na základe Zákona o sociálnych službách. Starostlivosť v Psychiatrickej nemocnici Michalovce n.o., je realizovaná komunitnou formou. Pacienti sa spolupodieľajú na tvorbe ošetrovateľských a terapeutických plánov. Liečebný proces pozostáva z farmakologickej liečby, psychoterapie a ergoterapeutických činností. Na jednotlivých oddeleniach prebieha psychoterapia, individuálna, skupinová, rodinná terapia a iné liečebné metódy. Liečebná a ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi na všetkých stupňoch starostlivosti. „Veľmi úzko spolupracujeme s organizáciami pacientov a príbuzných,“ doplnil. Maximálne úsilie zamestnancov je zamerané na spokojnosť pacientov využívajúcich služby PN, aby  kvalitnou liečbou a prístupom pomohli nadobudnúť pacientom stratené zdravie a zlepšiť kvalitu ich života.                                       (janč)Uverejnené: 23.07.2010 07:29:44 files/odnunnsmhw3sdkhs.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/vbjsibs58jw24rcc.png
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.