files/65s4vnx8w5em2jd5.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| MSKS| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Široké aktivity Domu Matice slovenskej

Dom Matice Slovenskej (DMS) sídli na Masarykovej ulici. Vznikol dňa 1. 2. 1991. Je oblastným strediskom s veľmi širokou škálou činnosti. Okrem iného zabezpečuje chod miestnych odborov Matice slovenskej v okresoch Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou a Humenné. V priamom riadení Domu MS sú oblastné pracoviská v Trebišove a Vranove nad Topľou. Okrem toho dohliada na činnosť MO MS na Ukrajine.

Spolupráca s miestnymi odbormi

 

„S predsedami miestnych odborov Matice slovenskej (MO MS) sa stretávam pravidelne na okresných radách v DMS, alebo v prípade potreby navštevujú DMS po dohode so mnou aj niekoľkokrát. Chodievam k členom MO MS aj počas valných zhromaždení a pri príležitosti kultúrnych podujatí. Informujem ich o aktivitách Matice slovenskej, zároveň ich nabádam na zapojenie sa do ich činnosti,“ povedala riaditeľka DMS Mgr. Ingrid Lukáčová. Zástupcov jednotlivých odborov súčasne oboznamuje so spôsobom získavania financií potrebných na realizáciu jednotlivých projektov. Usmerňujem ich, na čo majú byť projekty zamerané,“ doplnila. Vďaka ich úspešnej realizácii sa prispelo k rozvoju a prezentácii nielen domácej, ale aj zahraničnej kultúry. Z týchto projektov sa vyčleňujú zdroje napr. na organizovanie folklórnych slávností v mestách a obciach (Matica slovenská je ich dlhoročným podporovateľom). Používajú sa aj na oslavy výročí prvých písomných zmienok o mestách a obciach, ďalej  na zriaďovanie pamätných tabúľ, pamätníkov na osobnosti slovenskej kultúry a pamätných izieb. „Vďaka uvedeným zdrojom MS podporuje napr., folklórne súbory a spevácke skupiny. Informujem ich aj o tom, kde môžu účinkovať. Potrebujú obecenstvo a obecenstvo potrebuje ich,“ podotkla. I.Lukáčová. Zároveň poskytuje informácie, ktoré členovia MS potrebujú pri fungovaní a  zakladaní nových miestnych odborov. 

 

Zaujímavá novinka

 

„V tejto súvislosti chcem poznamenať, že Dom Matice slovenskej veľmi dobre spolupracuje so starostami okolitých obcí. V súčasnosti pomáha pri tvorbe kultúrneho programu pri príležitosti konania výtvarného plenéra v okolí Iňačoviec. Iňačovská studňa, ktorá tu bola zrekonštruovaná, je príkladom toho, ako sa môže zo zabudnutej veci stať vec atraktívna, dokonca pripomínajúca minulosť a zušľachťujúca ducha. V obci možno vznikne nový miestny odbor MS, čo by mohlo, samozrejme, uľahčiť moju prácu, aby na tomto prekrásnom mieste nezanikli slovenské ľudové tradície. Ale to záleží najmä od ochoty ľudí. Pri takýchto príležitostiach sa spájajú rôzne druhy umenia s krásou prírody. Ľudia v prírode pookrejú, oboznámia sa s históriou, tradíciami i umením. Prídu mladí, starší, strávia spoločné chvíle – o tom to všetko je,“ vysvetlila.

 

Slávnostné posedenia

 

„Počas roka sa v miestnych odboroch Matice slovenskej v určitom čase konajú slávnostné posedenia pri príležitosti výročia ich vzniku,“ predstavila ďalšiu aktivitu a pokračovala: „Sú spojené s hudbou, tancom, predvádzaním ľudových remesiel a ľudových zvykov. Nechýbajú ani fašiangové stretnutia, vianočné zvyky, matičné dni, oslavy štátnych sviatkov...“  

 

Ďalšie aktivity   

 

Riaditeľka zároveň spolupracuje nielen s obecnými úradmi, ale aj so základnými, strednými školami, s michalovskými inštitúciami - mestským kultúrnym strediskom, mestským úradom, zemplínskym múzeom, Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického a pod., ale aj s kultúrnymi inštitúciami v Trebišove.

„Dom Matice slovenskej takisto spolupracuje so Slovenským historickým ústavom, so Slovenským literárnym ústavom, so Spolkom slovenských spisovateľov, so spisovateľmi, literárnymi vedcami, rôznymi  umelcami, jazykovedcami,“ pokračovala v rozprávaní. To však ešte ani zďaleka nie je všetko. DMS organizuje historické a literárne alebo jazykovedné prednášky a stretnutia na jednotlivých školách a vo vyššie spomenutých inštitúciách.

„V máji vo svojich priestoroch pripravil DMS odborný seminár pod názvom Čaro ornamentu. Bol venovaný problematike výtvarného spracovania ornamentu v praxi. Zúčastnili sa na ňom pracovníci kultúrnych inštitúcií a pedagógovia. Semináru predchádzala výstava obrazov Štefana Leonarda Kostelničáka, ktorá bola zrealizovaná v priestoroch ZŠ na Ul. T. J. Moussona v Michalovcich za pomoci vedenia školy. Túto hodnotnú prehliadku umeleckých diel usporiadal Dom Matice slovenskej v spolupráci s G. Čiasnohovou a J.Kostelničákovou. „ Matičiari sa podieľajú aj na usporadúvaní mnohých ďalších výstav,“ doplnila.

 

Myslia aj na šport

 

„ DMS a MO MS sú organizátormi alebo spoluorganizátormi športových podujatí - tradičnej Horovskej desiatky, Matičného behu O štít mesta Michalovce, participujú na súťažiach v tanečnom športe. Samozrejme, nemôžem zabudnúť ani na tradičnú decembrovú celoslovenskú súťaž krížovkárov a hádankárov - Turnaj o putovný pohár Matice slovenskej,“ dodala. Z celoslovenských podujatí Matica participuje aj na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. DMS sa podieľa na súťaži Šaliansky Maťko, Fugova domovina, Horovov Zemplín.

 

Jedným z najmladších podujatí DMS je súťaž pre začínajúcich literárnych autorov nazvaná Ruže mojej duše. Uskutočnila sa v období pred štátnym sviatkom, ktorým je Deň študentstva (17.november). Prednedávnom sa v zasadačke DMS uskutočnilo stretnutie s členmi redakčných rád stredoškolských časopisov pri príležitosti vyhlásenia súťaže Stredoškolský časopis žije s nami. Ich kvalitu posudzovali redaktori a pracovníci rôznych médií. Členom poroty bol aj MuDr. Ľudovít Pavlo, predseda  zoskupenia amerických Slovákov - Slovenskej ligy v Amerike a autor umeleckej literatúry. Okrem toho DMS a MO MS pripravujú celý rad ďalších aktivít. Na rôznych súťažiach tí najlepší dostávajú diplomy a ocenenia Matice slovenskej, rôzne  knihy významných slovenských spisovateľov, odborné knižné diela zamerané na históriu Slovenska, pamätné medaily DMS.

 

Uctievajú si tradície

 

Aj Dom Matice slovenskej si pripomína významné dni v roku. Veľký dôraz kladie na Cyrilometodské podujatia. Nezabúda ani na výročia vzniku samostatného Slovenska. Už takmer dve desaťročia pripravuje spolu s MO MS vatry zvrchovanosti (deklarácia o zvrchovanosti SR bola prijatá v júli  1992). Zástupkyňa DMS zároveň nechýbala na Matičnom svetovom festivale slovenskej mládeže v Nitre. Uskutočnil sa od 1. – 5. júla. Konal sa pod záštitou slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča. „Na tomto hodnotnom podujatí, ktoré je súčasťou kultúrnych akcií v „Roku Jozefa Cígera Hronského“ sa zúčastnili aj niekoľkí zástupcovia miestnych odborov Matice slovenskej, členovia Mladej Matice  z Vranova nad Topľou a mládež z Michaloviec a okolia. Z neďalekých Sečoviec vystúpila pod Nitrianskym hradom hudobná skupina Magnet,“ vyjadrila sa.    

 

Sú známi aj na Ukrajine

 

 Ako sme spomínali, Matica slovenská má pevné väzby aj s MO MS na Ukrajine. „Spolu s predsedom Matice slovenskej na Zakarpatsku pod vedením predsedu Ing. Jozefa Hajniša sa snažíme spolupracovať pri podujatiach na Ukrajine,“ priblížila Ingrid Lukáčová. „Žijú tam totiž Slováci, ktorí nezabúdajú na svojich predkov kedysi žijúcich v našej vlasti. Usilujú sa zachovávať ich ľudové zvyky. Nezabúdajú na rozvoj slovenskej kultúry,“ uviedla. Pri tejto príležitosti sa na rozličných miestach konajú folklórne slávnosti a súťaže. Folklórne súbory a spevokoly účinkujú práve vďaka MS aj na Slovensku. 

 

Ďalšie kontakty so zahraničím

 

„MS v spolupráci s Domom Matice slovenskej sprostredkuje vystúpenia folklórnych súborov a ľudových speváckych skupín z iných krajín, kde žijú potomkovia Slovákov. Napr. k nám chodia účinkovať aj folklórne súbory z Maďarska, Rumunska, bývalých štátov Juhoslávie, Srbska, Chorvátska,“ uviedla. Je veľmi potešujúce, že pekne a s láskou rozprávajú po slovensky, vážia si túto vlasť. „Aj v ďalších rokoch chceme podporovať ľudovú slovesnosť, folklór je výrazom bohatej minulosti Slovákov, taktiež  moderné umenie, športové aktivity, besedy, semináre, a tak ďalej. Prioritou je zakladať ďalšie miestne odbory Matice slovenskej. Chceme zachovať podujatia, ktoré sú dobrou tradíciou miestneho odboru Matice slovenskej a Domu Matice slovenskej. Záleží od nápadov, aktivít a snahy matičnej základne, vďaka ktorej a pre ktorú to má všetko zmysel,“ uzavrela riaditeľka Domu Matice Slovenskej v Michalovciach Mgr.Ingrid Lukáčová.           

 

                                                 (janč)

 Uverejnené: 30.07.2010 08:14:53 files/odnunnsmhw3sdkhs.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.