files/hgz88r53vzftphq7.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| MSKS| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Projekt podporil snahu obcí

 

V jeseni minulého roku, občianske združenie Medzi riekami podalo žiadosť o finančné prostriedky na projekt nesúci názov „Kraj, kde ľudia žijú radi,“ smerujúci k podporeniu obcí z okresu Michalovce a Sobrance, ktorý bol úspešný. Pri jeho podávaní bol urobený prieskum v obciach, ktoré sa mali možnosť tohto zámeru zúčastniť. Bol podporený Nórskym finančným mechanizmom a Štátnym rozpočtom SR.

 

Úpravu navrhli študenti

Občianske združenie Medzi riekami (OZ MR) ponúklo podieľať sa na tomto projekte tridsiatim trom obciam. Záujem prejavilo päť obcí, Jastrabie pri Michalovciach, Stretava, Hažín, Bunkovce a Senné. Tie budú podporené pri tvorbe a rekonštrukciách svojich verejných priestranstiev. V marci tohto roka zorganizovalo združenie obhliadku terénov po dedinách, ktorej sa zúčastnil aj prof. Peter Pásztor z Technickej univerzity v Košiciach - Katedra architektúry, so študentmi. Tí mali na základe zozbieraných podkladov z obcí za úlohu do augusta zostaviť architektonický návrh, a to na základe zozbieraných podkladov od obcí, katastrálnych máp, fotografií či orto – foto máp. Každej obci sa venoval jeden študent. „Návrhy sme chceli prebraťs obyvateľmi obcí. Naše občianske združenie spolu so starostami zorganizovalo verejné zasadnutia, o ktorých sme oboznámili občanov plagátmi a vyhlásením oznamu v obecnom rozhlase“, uviedla manažérka OZ MR Mgr. Marcela Iškyová a pokračovala „So starostami obcí sme sa dohodli, že z týchto zasadnutí  pripravia k návrhom svoje pripomienky, ktoré mal prof. Pásztor so študentmi spracovať do určitého termínu. Jednotlivé návrhy by sa mali zrealizovať do novembra“.

 

 

Päť obcí, päť návrhov 

Študenti predkladali svoje návrhy na jednotlivých obecných úradoch vybraných obcí, na verejných prerokovaniach, za účasti starostov, obyvateľov dedín a predstaviteľov občianskych združení Sosna (RNDr. Silvia Szabóová) a Medzi riekami (Mgr. Marcela Iškyová), spolu s prof. Pásztorom.

V obci Jastrabie pri Michalovciach majú v pláne upraviť terén neďaleko kultúrneho domu. „Na trávnatej ploche pripravujú kultúrne podujatia,  opekačky a rôzne iné verejné akcie. Nemajú tam lavičky, kde by si mohli posedieť. Všetko si vynášajú z kultúrneho domu. Je to pre obyvateľov obce nepraktické,“ uviedla Iškyová a dodala: „Chceli by si tam postaviť nejaký altánok s pódiom a tiež kozub“. Diskusia priniesla užitočný záver. Občanom sa návrh študentov páčil, ale padlo aj zopár pripomienok, ktoré samozrejme vyriešia. Obec Senné rieši priestor pri Čiernej vode. „Je to veľmi pekné prostredie v tichej ulici, kde by bolo vhodné zveľadiť jestvujúcu oddychovú zónu, postaviť detské ihrisko,  altánok upraviť okolie a chodník“, povedala Iškyová. Obec Stretava plánuje rekonštruovať podobný priestor ako v Sennom pri Čiernej vode a zrealizovať oddychovú zónu. V rámci tohto priestranstva sa rieši aj projektová dokumentácia na obecný rybník z rovnakého projektu OZ MR. V Bunkovciach bol záujem obyvateľov na zasadnutiach zo všetkých obcí najväčší. Ústrednou témou bolo prerokovanie verejného priestranstva pred materskou školou. V navrhovanom študentskom projekte sa riešilo  vytvorenie menšieho parku, kde by sa mohli stretávať miestni. Obec Hažín bude pravdepodobne obnovovať okolie pred obecným úradom a komunitným centrom. Ani obyvatelia, ani starostka, nemali k návrhu parkových úprav (výsadby stromčekov, okrasných kríkov či kvetín a tiež navrhovanou lavičkou) žiadne výhrady. „Počas schôdzí na obecných úradoch sme sa snažili ľudí vypočuť a prijať ich pripomienky. Tie by mali študenti na žiadosť občanov obcí spoločne s profesorom Pázstorom vylepšiť“,  povedala Iškyová. Úpravy vo všetkých obciach by sa mali zrealizovať do konca novembra 2010.

 

 

OZ Medzi riekami

Občianské združenie Medzi riekami sídli v obci Hažín. Vzniklo v auguste roku 2009. Jeho úlohou je všestranne prispievať k rozvoju územia, k skvalitneniu života obyvateľov, rozvoju komunitných iniciatív a zvyšovaniu enviromentáneho a sociálneho uvedomenia občanov so zásadami trvalo udržateľného života v prihraničnom regióne Dolný Zemplín, ktorý ohraničujú rieky Laborec a Uh. Zakladateľmi združenia sú zástupcovia samosprávy a individuálni členovia združení s cieľom rozšíriť medzisektorálnu spoluprácu a vytvárať verejno-súkromné partnerstvá. V súčasnosti má dvanásť členov, je v ňom spojených sedem samospráv a päť fyzických osôb.

 

                                                                                                                                    Martina KrálikováUverejnené: 21.09.2010 10:58:25 files/odnunnsmhw3sdkhs.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/rikbtvg8fzvro8pk.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.