files/xogzpcg6p24uwhzj.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Opatrenia a odporúčania mesta Michalovce

V súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) pre riešenie opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu mesto Michalovce prijíma nasledovné usmernenia a odporúčania.

"Žiadane všetkých obyvateľov aby rešpektovali a dodržiavali všetky protiepidemiologické príp. karanténne opatrenia. Žiadame všetkých obyvateľov aby sa na verejných priestranstvách, v nákupných centrách zdržiavali iba v nevyhnutne potrebnej miere. Zároveň odporúčame obyvateľom, aby si vytvárali zásoby iba v nevyhnutnej miere, čím budeme spoločne predchádzať zbytočnej panike a niektorým nedostatkovým tovarom. Mesto pre svojich obyvateľov sprostredkuje všetky informácie z Ústredného krízového štábu a iných orgánov štátnej správy," informovala nás hovorkyňa mesta Adela Kalaninová.

V súlade s rozhodnutím ÚKŠ Mesto prijalo tieto usmernenia a odporúčania
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
Riaditelia škôl a školských zariadení zabezpečia prerušenia vyučovania od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane. Počas prerušenia vyučovacieho procesu v školách zabezpečia riaditelia škôl v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR samoštúdium žiakov, s využitím elektronickej formy vzdelávania a komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení pridelia riaditelia prácu buď na pracovisku alebo na doma, podľa možností zamestnávateľa a potrieb školy na prípravu pracovných a študijných materiálov a zabezpečenie vyššie uvedeného vyučovania. Riaditelia škôl a školských zariadení pred uplynutím doby prerušenia vyučovania pripravia a uskutočnia všetky úkony tak, aby vyučovací proces pokračoval v bežnom režime. Odporúčame riaditeľom škôl, aby po dohode s radami školy po dobu prerušenia vyučovania a karanténnych opatrení neorganizovali ich zasadnutia, taktiež aby neorganizovali žiadne stretnutia rodičov a porady väčších kolektívov.

Zariadenia pri Mestskom úrade v Michalovciach
Mestské detské jasle prerušujú svoju činnosť v období od 16.3. 2020 do 27.3. 2020 vrátane.
Zamestnanci detských jaslí v určených dňoch budú zabezpečovať a vykonávať bežnú údržbu, dezinfekciu, opravu hračiek a pomôcok, prípade ďalšie práce pod)la pokynov príslušných vedúcich. Dňom 16.3.2020 do 27.3.2020 sa prerušuje činnosť všetkých denných centier pre seniorov. Spoločné stravovanie pre seniorov na Ulici obrancov mieru prerušuje svoju činnosť a poskytovanie stravy od 16.3.2020 do 27.3.2020. Spoločné stravovanie pre seniorov poskytovaných v ostatných stravovacích jednotkách (základné školy a Michalovský domov seniorov) sa naďalej neposkytuje minimálne do 27.3.2020.

Ďalšie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Michalovce
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce zabezpečujú všetky činnosti v plnom rozsahu. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce vhodným spôsobom odporučia pozostalým organizovať pohreb podľa možností len v kruhu najbližšej rodiny. Michalovský domov seniorov zabezpečí v maximálnej miere ochranu zdravia klientov, zruší všetky návštevy a zváži poskytovanie stravy priamo na izbách klientov, nie v spoločnej jedálni. Mestské kultúrne stredisko zruší všetky pripravované kultúrne podujatia, vrátane premietania filmov. Mestská polícia zabezpečí úlohy v súlade so zákonom, pričom prioritne sa zameria na plnenie úloh stanovenými Ministerstvom vnútra SR a Ústredným krízovým štábom SR pri preventívnych, ale aj represívnych opatreniach na obmedzenie šírenia koronavírusu. Služby mesta Michalovce s.r.o. a Televízia Mistral s.r.o., plnia úlohy v zmysle zriaďovacej listiny, pričom SMM prioritne pri zabezpečení protiepidemiologických opatrení.

Mestský úrad v Michalovciach
Mestský úrad zabezpečuje všetky úlohy spojené s riešením protiepidemiologických opatrení. Príslušný referát aktivizuje jednotlivé zložky civilnej obrany mesta, aby v prípade vyhlásenia krízového stavu boli akcieschopné. Mestský úrad vybavuje klientov v obmedzenom režime a nevyhnutnom rozsahu,každý pracovný deň, v týchto klientskych hodinách: pondelok až piatok  8:00 – 11:00. Po skončení klientskych hodín, teda po 11.00 hod. budú budovy mestského úradu uzavreté.Ostatné služby budú poskytované v obmedzenom rozsahu po písomnej, telefonickej, alebo mailovej dohode. Služby zabezpečované prostredníctvom elektronických služieb ESMAO na stránke www.michalovce.sk  sú poskytované v plnom rozsahu. Mestský úrad, Odbor organizačný, písomne osloví Úrad verejného zdravotníctva SR, prípadne orgány krízového štábu o možnosť sprostredkovania ďalších ochranných rúšok a filtrov, rukavíc a ďalších pomôcok pre zamestnancov MsP, sociálnych služieb a kontaktných klientskych kancelárií. Informácie o fungovaní Mestského úradu Michalovce poskytujeme na tel.č. 056 6864105.Uverejnené: 13.03.2020 17:29:01 files/hfg62wuhar0pdkix.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.