files/hgz88r53vzftphq7.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Michalovce: Príprava mesta a regiónu na programové obdobie 2021 – 2027

Mesto Michalovce začalo spolu s partnermi realizovať projekt, v rámci ktorého vzniknú nové pracovné pozície v oblasti regionálneho rozvoja a vytvoria sa pracovné tímy pre tvorbu strategických plánovacích dokumentov.

Projekt s názvom Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít v rámci operačného programu Efektívna verejná správa bude Mesto Michalovce realizovať v spolupráci s dvomi najväčšími mestami v okrese, mestom Strážske a Veľké Kapušany. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu celkovou sumou 396 142,43 eur. Mesto Michalovce súčasne vytvorilo územie udržateľného mestského rozvoja (UMR). Územie tvorí jadrové mesto Michalovce a 11 priľahlých obcí. „Mesto spolu s obcami pripravuje Integrovanú územnú stratégiu vo forme nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) na roky 2021 – 2030 v súlade so stratégiou Partnerská dohoda s Európskou úniou pre nové programové obdobie  2021 – 2027 a víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 pre udržateľný rozvoj v ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere - Slovensko 2030. Súčasťou nového PHRSR bude aj koncepcia smartcity riešení,“ píše samospráva v tlačovej správe.

V rámci projektu bude mesto riešiť aj územné lokality zo všetkých hľadísk bezpečnosti a vypracuje Manuál bezpečných verejných priestranstiev. Zjednotí sa takto prístup k tvorbe komunikácií, chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia, parkovacích miest, mobiliáru, kamerových systémov ako aj ďalších prvkov verejných priestranstiev z pohľadu bezpečnosti pre chodcov, cyklistov, účastníkov premávky, pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. na jeho vytvorenie poslúžia aj názory občanov z nedávno spusteného prieskumu pocitovej mapy prostredníctvom geografického informačného systému mesta. „Výstupom bude koncepčný dokument Bezpečné Michalovce pre tvorbu projektových dokumentácií revitalizácie a rekonštrukcie jednotlivých lokalít v meste,“ pokračuje mesto v tlačovej správe. Všetky vytvorené a aktualizované dokumenty budú východiskom pre vypracovanie projektových zámerov a následne žiadostí o dotácie, granty resp. nenávratné finančné príspevky pre rozvoj mesta. Aktivity sú naplánované na 30 mesiacov. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 416 992,03 €, pre mesto Michalovce pripadá 165 229,38 €. Výsledkom projektu budú strategické dokumenty potrebné pre rozvoj širšieho územia miest ako aj pre nové programovacie obdobie 2021-2027.Uverejnené: 15.06.2021 10:32:35 files/odnunnsmhw3sdkhs.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.