files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Voľby do samosprávy obcí 2010

 


Tak a už sa to blíži. Čoskoro predstúpime opäť pred volebné komisie, no teraz budeme rozhodovať priamo o budúcnosti nášho mesta. Už 27. novembra 2010 si zvolíme primátora na nasledujúce volebné obdobie a s ním aj 25 poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú hájiť záujmy v súčasnosti 39 615 obyvateľov nášho mesta.

 

Kde a kedy ?

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7.00 hodiny do 20.00 hod.. Miesto konania volieb je určené podľa Vášho trvalého pobytu v príslušnej okrskovej miestnosti.

 

 

Koho ?

 

Mestské zastupiteľstvo v meste Michalovce podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 22. júna 2010 č. 473 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v meste Michalovciach bude mať 25 poslancov, ktorí budú zvolení v 6 volebných obvodoch.

 

 

Ako ?

 

 Informácia o spôsobe hlasovania

  • Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.
  • Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre voľby primátora a hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.
  • Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.
  • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom lístku).
  • Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.
  • V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora.
  • Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
  • Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
  • Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky

 

 

Ak náhodou  ... Námietková kancelária

Mesto Michalovce zriadilo pre oprávnených voličov námietkovú kanceláriu, ktorej účelom je, aby údaje v zozname oprávnených voličov zodpovedali skutočnosti.

Každý občan, ktorý spĺňa podľa zákona č. 346/1990 Zb. podmienky zapísania do zoznamu oprávnených voličov a nebude mu doručené v termíne do 2. novembra 2010 na adresu trvalého pobytu oznámenie o jeho zapísaní do zoznamu oprávnených voličov a o čase a mieste konania voľby do orgánov samosprávy obci, alebo zistí chybný údaj v tomto oznámení, je oprávnený požiadať v námietkovej kancelárii o dopísanie svojej osoby do zoznamu oprávnených voličov, prípadne o opravu chybného údaja.

Adresa námietkovej kancelárie: Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, číslo dverí 120,  056/ 68 64 120,  e-mail: hodanova@msumi.sk

                                          (VK)
Uverejnené: 23.11.2010 08:56:08 files/pb7nomk7h6nezsky.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/to6v4ahukd8jatik.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.