files/65s4vnx8w5em2jd5.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Záverečná vernisáž v múzeu

 
Posledný deň v roku bolo v  Zemplínskom múzeu (ZM) rušno. Ako už býva tradíciou v závere kalendárneho a výstavného roka pripravili pracovníci múzea v spolupráci s Galériou umelcov Spiša (GUS) v Spišskej Novej Vsi pre návštevníkov Silvestrovskú vernisáž „Krajina Spiša“. Okrem vernisáže odovzdávali aj ceny výnimočným osobám, ktoré dlhé roky spolupracujú so ZM.

 

Cena Zemplínskeho múzea bola udelená Prof. PhDr. Ferdinandovi Uličnému, DrSc. - za vedecký prínos a spoluprácu pri poznávaní zemplínskeho regiónu a Ďakovné listy Ing. Márii Sakáčovej a Antonovi Semešovi - za prejavenú priazeň a dlhoročnú spoluprácu. „Ocenených si veľmi vážime. Sú to ľudia, ktorí bez nejakého nároku obetavo pomáhajú nášmu múzeu“, poznamenala kunsthistorička Zemplínskeho múzea Dana Barnová.

 


Ocenili profesionálneho historika


Prof. PhDr. Ferdinand Uličný DrSc., profesionálny historik a pedagóg. Pochádza zo starého ploštinského rodu. Napísal Dejiny Prešova pri ktorej bol spoluautorom, Dejiny Giraltoviec, Vranova nad Topľou, Trebišova, Dejiny osídlenia Zemplínskej, Užskej župy a iné. Zameriava sa na staršie stredoveké a čiastočne novoveké dejiny Slovenska, z hľadiska krajového to bol východ, keďže pôsobil 40 rokov v Prešove. Venoval sa dejinám miest. V súčasnosti píše dejiny Košíc. „V mojich prácach sa zameriavam najmä na problémy osídlenia, pretože som zvedavý v akom počte a podiele sa podieľali Slováci na vývoji dejín tohto kraja a Slovenska. Potom je to problematika mestská a špeciálne štúdie, ktoré sa viazali na stredoveké dejiny Slovenska v rámci diplomatiky, paleografie, chronológie a všeličoho iného čo napĺňalo moju životnú náplň ako profesionálneho historika“, povedal Uličný. Získal viacero ocenení, jednou z nich bola zlatá medaila pri príležitosti 40. výročia vzniku FF PU od Prešovskej univerzity v Prešove. Ďalšou cenou do zbierky bola už vyššie spomínaná cena Zemplínskeho múzea. „Je to pre mňa veľká česť. Ja som síce dostal niekoľko vedeckých cien, ale aby si ma takto uctili niekde v nejakom meste, to ešte nie. Michalovčania predbehli všetkých a som im zato veľmi vďačný“, skonštatoval Uličný.


Tentokrát si vybrali spišskú krajinu


Milovníkov výtvarného umenia pritiahla silvestrovská vernisáž do múzea viac než dosť. Zúčastnil sa jej aj primátor mesta Viliam Záhorčák, zástupca primátora MUDr. Benjamín Bančej a ďalší hostia. Začiatky tejto vernisáže siahajú ešte do minulého storočia, bol to jej už 23. ročník. „My sme prvé múzeum na Slovensku, ktoré začalo organizovať takúto netradičnú, ale mimoriadne zaujímavú výstavnú a spoločenskú akciu, ktorá sa možno ujala už vo viacerých múzeách. Je to pekná tradícia. Keďže je silvestrovská vernisáž návštevnosťou  najsilnejšia, snažíme sa vybrať čo najlepšiu kolekciu diel. Ide o záver a vyvrcholenie  nášho výstavného roka a začiatok nového“, povedala Barnová. Výstavu tvorí výber zo zbierok GUS a ZM v Michalovciach. Prezentuje sa jedenásť umelcov (Marián Hennel, Eva Melkovičová, Michal Trembáč,  Vladimír Broniševský, Zuzanna Katarzyna Kud, Zsuzsa Mezei, Emil Paulovič, Ivan Chapčák, Joseph Wieszt, Ján Juránek, Elizbieta Halasa – Swis)   – zo zbierok GUS a 6 autorov, ktorých diela sú zastúpené v zbierkach ZM . Vystavených je 38 obrazov s motívom spišskej krajiny. „Našou zbernou oblasťou je oblasť Zemplína, ale tento rok sme chceli urobiť inú oblasť. Rozhodli sme sa práve pre krásnu spišskú krajinu, pretože je to kraj plný inšpirácie, histórie či prírodných krás“,  uviedla Barnová a dodala, „Výber diel dokumentuje vývoj krajinomaľby na Spiši.  Prechádza od realistického pohľadu na krajinu k expresívnejším až abstraktným podobám. Spišská krajina je vo veľkej miere zastúpená v tvorbe umelcov pôsobiacich v tomto regióne, ale mnohé práce sú výtvormi zahraničných maliarov z medzinárodných maliarskych sympózií, ktorí zobrazili svoje dojmy a nálady zo spoznávaného kraja“. Vernisáž bola okrem výtvarných diel spríjemnená zaujímavým hudobným vystúpením v jej priebehu i po nej: husle - Vladimír Kunca, klavírny sprievod -Lucia Biľová a kontrabas - Boris Pasrerák. Výstava je vo výstavných priestoroch západného krídla kaštieľa verejnosti prístupná do 28. februára 2011.
Predstavenie autorov prezentovaných výtvarných diel

 

Marián Hennel (Spišská Nová Ves)

 

Študoval na SŠUP v Bratislave a taktiež na oddelení figurálnej a krajinárskej maľby u prof. Želibského na VŠVU v Bratislave. Od roku 1992 pôsobí ako pedagóg na kameňo - sochárskom odbore Strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi. Venuje sa komornej maľbe, je účastníkom mnohých medzinárodných maliarskych sympózií v Poľsku, v Nemecku a na Slovensku. Realizoval monumentálne diela v architektúre v Levoči, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Hažíne, Kolinovciach a na Čingove.

 

Eva Melkovičová (Spišská Nová Ves)

 

Absolvovala štúdium na VŠVU v Bratislave. Venuje sa komornej maľbe a grafike. Vystavovala na  mnohých výstavách Slovensku, v Českej republike, Belgicku a Taliansku. Jej tvorba je od počiatku  takmer monotematická, prostredníctvom vegetabilných motívov, v poslednom období dielami realizovaným technikou akvarelu, rozpráva svoj životný príbeh.

 

Michal Trembáč (Veľká při Poprade)

 

Študoval na škole dekoratívneho umenia v Prahe. Je nestorom „spišského“ výtvarného umenia. Venuje sa komornej maľbe, sporadicky sochárskym disciplínam a monumentálnej tvorbe. Jeho maľba vždy vychádza z vizuálneho vnemu, ktorý pretvára do opäť predovšetkým vizuálne pôsobivej  kompozície. Zúčastnil sa na viacerých maliarskych plenéroch na Slovensku aj v zahraničí.

 

 

Vladimír Broniševský (Košice)

 

Tvorí v oblasti komornej maľby, ako umelec v slobodnom povolaní. Svoju tvorbu, za ktorú získal viacero ocenení pravidelne prezentuje na kolektívnych i samostatných výstavách doma i v zahraničí,  najmä v Poľsku a Maďarsku. Jeho maľba vždy vychádza z vizuálneho vnemu, z útržkov, zážitkov a spomienok, ktoré prenáša do vizuálne pôsobivej kompozície.

 

Zuzanna Katarzyna Kud (Rzesówe - Poľsko)

 

Študovala v Štátnom lýceu výtvarných umení a filológie na univerzite v Rzesówe. Tvorí v oblasti komornej maľby, kresby, ilustrácie a unikátneho šperku. Venuje sa aj literárnej tvorbe, predovšetkým poézii. Vo svojich sympoziálnych dielach sa snaží predovšetkým o zachytenie pocitov a nálad, ktoré pri stretnutí s mestom a malebným krajom zažila.

 

 

Zsuzsa Mezei (Miškolc – Maďarsko)

 

Študovala VŠ výtvarných umení v Budapešti, pedagogický pôsobí na Strednej škole v Miškolci. Venuje sa komornej maľbe. Pravidelne sa zúčastňuje na kolektívnych výstavach v Miškolci a Rožňave. Usporiadala aj samostatné výstavy. Jej spišská krajina je prevedená v príjemnej farebnosti hnedej a okrovej farebnej škály a výraznej štylizácii.

 

 

Emil Paulovič (Leopoldov)

 

Najväčšiu časť života prežil a tvoril v Bratislave a Trnave. V roku 1997 bola v Leopoldove otvorená stála expozícia diel tohto akademického maliara – z jeho daru 160 obrazov rodnému mestu.

 

 

Ivan Chapčák (Bardejov)

 

Žije a tvorí v Bratislave. V roku 2004 ukončil VŠVU v Bratislave v ateliéri profesora Jána Bergera. Už počas štúdií rozvíjal svoju prácu v cykloch, v aktuálnej tvorbe maľuje ironické pohľady do zvieracej ríše. Svoju tvorbu prezentoval na  individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

 

 
Joseph Wieszt  (Maďarsko)

 

V rokoch 1968-1973 študoval na Učiteľskom kolégiu v Egri, v rokoch1973 -1986 tvoril v Miskolci, od roku 1986 sa podieľal sa na práci Ostrihomskej kolónie  umenia. Vo svojich grafických listoch rieši ústrednú tému sebazničenia spoločnosti a vzťahu človeka k prírode.  Zúčastnil sa mnohých samostatných i kolektívnych výstav v Maďarsku, Nemecku, bol účastníkom Bienále grafiky v Miskolc, Tihany, Bienále grafiky Malý Balaton,  v Lipsku, na Grafikých  veľtrhoch a výstavách spolku umelcov  Ostrihome, vystavoval v Aténach.

 

Ján Juránek (Brno - Česká republika)

Fotograf, maliar, historik, literát. V roku 1974 absolvoval Gymnázium v Krompachoch.

V rokoch  1974-77 navštevoval Filozofickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v  Prešove. Na Akadémii výtvarných umení v Prahe študoval v rokoch 1977-1983 v ateliéri krajinárskej , portrétnej a figurálnej maľby u profesora Františka Jiroudka. Od roku 1984 má slobodné povolanie a plne sa venuje maľbe, grafike a výtvarnej experimentálnej tvorbe.

 

 

Elzbieta Halasa - Swis (Szcrebrzeszyne - Poľsko)

 

Študovala 1958-1990 na AVU v Krakowe. Tvorí v oblasti maľby, kresby, úžitkovej grafiky, inštalácie a fotografie. Získala viacero ocenení za grafický dizajn. Od roku 1992 sa pravidelne zúčastňuje maliarskych plenérov v Zwierzynci. Základnou črtou prác maliarky je koloristický cit a dôraz na detail horskej vegetácie.

 

    (Martina Králiková)Uverejnené: 05.01.2011 17:53:53
files/40di62oipgqfrb8f.JPG
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.