files/65s4vnx8w5em2jd5.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Chcete voliť poštou? Máte už iba niekoľko dní!

Voľba poštou volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia musí požiadať o voľbu poštou.

Žiadosť o voľbu poštou musí zaslať na adresu v mieste svojho trvalého pobytu:  Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, to je 20. 1. 2012

Mestský úrad Michalovce na adresu v cudzine, ktorú volič  uviedol v žiadosti, najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 4. 2. 2012) zašle obálku, ktorá obsahuje:

• hlasovacie lístky ‐  počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín

• obálku ‐ s odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej  časti); je určená na vloženie jedného hlasovacieho lístka

• poučenie o spôsobe hlasovania ‐ spôsob úpravy hlasovacieho lístka

• návratnú obálku s heslom „VOĽBA POŠTOU“; adresou obecného (mestského, miestneho) úradu ako adresáta  a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.

 

Voľba poštou  volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR    

Volič  s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov.

Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov musí zaslať na adresu:  Miestny úrad mestskej  časti Bratislava  ‐ Petržalka, oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, to je  20. 1. 2012.

K žiadosti volič priloží:  

a) čestné vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky  (v slovenskom jazyku),

b) fotokópiu  časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky  s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Mestská  časť Bratislava  ‐ Petržalka na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami  ‐ dopíše voliča do osobitného zoznamu voličov a na adresu uvedenú v písomnej žiadosti najneskôr 35 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 4. 2. 2012) zašle obálku,  ktorá obsahuje:

• hlasovacie lístky ‐  počet bude totožný s počtom zaregistrovaných kandidátnych listín,

• obálku ‐  s odtlačkom úradnej pečiatky Mestskej  časti Bratislava  ‐ Petržalka; je určená na vloženie jedného hlasovacieho lístka,  

• poučenie o spôsobe hlasovania ‐ spôsob úpravy hlasovacieho lístka,

• návratnú obálku s heslom „VOĽBA POŠTOU“; adresou miestneho úradu mestskej  časti    Bratislava  ‐  Petržalka ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.

 

Viac informácií o tomto spôsobe voľby, ako aj potrebné žiadosti nájdete na www.michalovce.skUverejnené: 15.01.2012 23:46:56 files/odnunnsmhw3sdkhs.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.