files/65s4vnx8w5em2jd5.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Voda, voda a ešte raz voda...

Vytrvalé dažde spôsobili lokálne záplavy v mnohým obciach, najmä v obciach pod Slanskými a Zemplínskymi vrchmi. Miestne potoky a kanály nestačili odvádzať vodu. Na mnohých miestach voda stekala z polí na cesty, do dvorov a zaplavovala pivnice. Na pomoc prišli vojaci aj hasiči, no v mnohých prípadoch si ľudia museli pomôcť aj sami. Nebolo zriedkavé, že ľudia ostali odrezaní od okolitého sveta.

Michalovský okres asi najviac potrápila rieka Ondava. V noci z pondelka na utorok, keď dažde neutíchali, jej hladina dosiahla výšku rekordných 686 centimetrov. Je to o 24 centimetrov viac, ako pred šiestimi rokmi, keď voda pretrhla hrádzu na inom úseku. To spôsobilo pretrhnutie hrádze a následne sa začali zaplavovať polia v jej okolí, pričom ohrozené boli aj samotné dediny.

Michalovce sú chránené

Čo sa týka samotného mesta Michalovce, tak jeho obyvatelia si môžu trochu vydýchnuť. Rieka Laborec, ktorá preteká mestom a vteká priamo do Zemplínskej šíravy síce tiež zdvihla svoju hladinu, no v prípade, žeby jej hladina stúpla na kritickú hranicu natoľko, žeby mohla ohrozovať mesto, tak okamžite sa voda reguluje do vodnej nádrže. Naopak, ak by bola kritická situácia vo vodnej nádrži Zemplínska šírava, tak sa zvýši prietok Laborca cez Michalovce.
Rieka Laborec má však ešte jednu „poistku“. Je ňou hať v katastri obce Petrovce nad Laborcom. Táto významne pomáha korigovať situáciu na rieke Laborec. Ak prechádzal niekto v pondelok popoludní okolo tejto hate, mohol vidieť, že hladina Laborca pri Petrovciach nad Laborcom siahala takmer do 7,5 metrov. Následne sa preliala pri Zbudzi. Voda zaplavila polia a areál stavebnej firmy. Situácia sa zlepšila až v utorok, keď voda postupne klesla až o tri metre nižšie. Obyvatelia blízkych obcí sa zhodujú na tom, že investícia do postavenia novej hrádze na tomto mieste sa vyplatila.

Časť Sobraniec pod vodou

Hasiči boli minulú nedeľu a pondelok v pohotovosti aj v michalovskom a sobranskom okrese. Museli odčerpavať vodu z pivníc, záhrad a dvorov vo Veľkých Kapušanoch a v Sobranciach v časti Komárovce a na Mierovej ulici.  V nedeľu bol pre stúpajúcu hladinu potoka Okna v Sobranciach vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity. Ako nám potvrdili obyvatelia tejto časti, tak v tom čase bolo všetko pod vodou a jediným šťastím bolo, že v pondelok začala voda ustupovať, inak si nevedia predstaviť, čo by nastalo. Obyvatelia len nešťastne krútia hlavami, pretože neprešiel ešte ani rok a už ich po tretíkrát zaplavilo.

Voda zaplavila pivnice a dvory aj v obciach Pavlovce nad Uhom, Vrbnica a Vinné. Problémy narobila aj v obciach pozdĺž rieky Ondava. Voda zaplavila pivnice aj v Tušickej Novej Vsi, Horovciach a Parchovanoch, ale aj Malčiciach, Markovciach a mnohých ďalších obciach

Oprava hrádze na Ondave

Aj keď pár dní po víkende ešte mimoriadna situácia v Košickom kraji naďalej trvala, pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku začali prípravné práce a opravy pretrhnutých hrádzi na Ondave. Postupne sa mohli začať práce pri čerpaní a čistení vody a tiež sa mohlo začať so zasypovaním Ondavy na miestach kde sa pretrhla. Napriek tomu, že sa chystalo zasypávanie tejto trhliny, voda cez ňu stále pretekala do okolitých polí a práca bola teda o to ťažšia.
 Najprv  bolo treba na trebišovskej strane urobiť provizórnu cestu od čerpacej stanice Július smerom k prietrži, aby mohli po nej a po hrádzi premávať nákladné autá s materiálom. Tu Ondava pretrhla nielen hrádzu, ale vymlela aj rigol až pod úroveň koryta rieky. Ten treba zasypať najprv až po úroveň terénu. Ak sa to podarí, môže sa začať uzatvárať hrádza aj na michalovskej strane.

Hrozba z Ukrajiny

Podľa vodohospodárov v strede týždňa väčšina tokov na východnom Slovensku klesala alebo mala ustálený prietok. Vzostup sa však očakával na Latorici a Bodrogu, kam priteká voda z Ukrajiny. Pozornosť vodohospodárov sa presunula teda na juhovýchod Košického kraja, predovšetkým na rieku Latorica, ktorá k nám priteká z Ukrajiny a po sútoku s Ondavou tečie ďalej ako Bodrog.

V Michalovskom okrese relatívne pokoj

Malčice : Mnohí nezainteresovaní by si mohli myslieť, že po tom, čo vo štvrtok už skoro dva dni nepršalo, situácia sa bude len zlepšovať. Opak je však pravdou. Ako sa vyjadrila pre Noviny Zemplína starostka obce Malčice Marta Tomková: „ Situácia už bola lepšia, no opäť je horšia. Na území obce je opäť viac vody, ako pred pár dňami.“ Túto situáciu spôsobujú prítoky riek Bodrog a Latorica, ktorých vody sa tlačia do Ondavy a tá je ešte stále pretrhnutá. Ako nám prezradila: „ V niektorých miestach dosahuje voda hĺbku aj 1,2 m, cestá je stále podmytá a polia zaplavené. Takú vodu sme tu naposledy mali pre 6-timi rokmi.“ Pozitívom v tejto  pre obyvateľov ťažkej situácii je to, že v tejto dedine ľudia nemajú podpivničené domy, takže škody nebudú až také veľké, ale aj tak je to zlé.

Markovce : Starostka Eľková sa vyjadrila, že situácia je stabilná a obci by v nasledujúcich dňoch už nemalo nič hroziť.“ Aj keď je ťažko ešte hovoriť o vzniknutých škodách, tak isté je, že problém tu budú mať hlavne so spodnou vodou, nakoľko veľa občanov ešte používa studne. Ako sme sa dozvedeli, tak tohtotýždňové záplavy spôsobili škody aj na  dome kultúry, kde sa voda dostala až do pivnice a tak zaplavila všetko náradie, ktoré bolo určené pre aktivačné práce. Škody vznikli aj na obecnej materskej škôlke, kde už tretí deň sa snažia vyčerpať vodu z jej priestorov.

Oprava hrádze na Ondave problémom

Ako sa predpokladalo, tak rieky Latorica a Bodrog  stále stúpali a tlačili vodu "späť". Diera na michalovskej strane je nižšie, ako na trebišovskej. Michalovská je široká asi 20 a trebišovská 80-100 metrov.
 
Ako vysvetlil Dušan Mydla zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, toky Dolného Zemplína sú veľmi úzko prepojené a jeden silne ovplyvňuje druhý. Práve stúpajúca Latorica spôsobuje, že Laborec a Ondava neklesajú tak, ako by chceli: "To komplikuje aj opravu narušených miest na Ondave.“

Šíravské obce nemali väčší problém

Klokočov: „Čo sa týka intravilánu obce Klokočov, tak situácia bola zvládateľná a čo sa týka extravilánu obce, čiže rekreačnej oblasti, tak hladina Zemplínskej šíravy sa síce zdvihla, ale aj to bolo v norme“. Ako sme sa ešte dozvedeli, od starostky pani Hudáčkovej, tak najväčšie problémy boli pri zlihávaní prečerpávacích zariadení, do ktorých bude nutné  investovať.

Situácia pred víkendom – voda kulminuje

Hladiny vodných tokov na východe Slovenska klesali, prípadne boli v niektorých profiloch ustálené.
Situácia sa zlepšovala aj na dvoch vodných tokoch, ktorých hladina ešte dosahovala úroveň 3. stupňa povodňovej aktivity. V tom čase na rieke Bodrog kulminovali prietoky a na Latorici už pomaličky klesali. Celé úseky tokov boli navyše ohradzované. Vodohospodári pokračovali v zabezpečovacích prácach, hlavne pri zasypávaní  pretrhnutej hrádze rieky Ondava pri Trebišove a umelých prietrží na Trnávke, ale aj na menších tokoch, kde ešte odstraňovali prekážky z tokov a upravovali poškodené brehy.

Škody budú veľké

Mnohým poľnohospodárom na východe Slovenska poškodili povodne z predošlých dní stovky hektárov ornej pôdy.

Škody nie sú veľké iba na poľnohospodárskej pôde, ale obrovské škody vznikli aj jednotlivým obyvateľom na domoch a inom majetku. V týchto dňoch už poisťovne evidujú množstvo poistných udalostí. V tejto súvislosti sa treba obrniť veľkou trpezlivosťou  a poisťovne radia, aby si obyvatelia  škody  zdokumentovali fotoaparátom. Poisťovne si sú vedomé, že počet poistných udalostí sa bude ešte zvyšovať.

Po ústupe vody, ostávajú viaceré problémy

Základným problémom, budú samozrejme materiálne škody. Starostovia jednotlivých obcí ich začnú postupne vyčísľovať. Už teraz je jasné, že škody sa budú pohybovať v miliónoch €. Hlavu v smútku majú aj poľnohospodári, ktorých úroda pláva vo vode. Niektorým poľnohospodáraom dokonca odplavilo aj polovicu celkovej úrody, čím im samozrejme klesnú aj výnosy z predaja. Kto im podá pomocnú ruku je teraz otázne. Po zmiznutí vody, však príde ešte jeden problém, ktorý nemá rada väčšina z nás, komáre. Všeobecné riziiko však obyvateľom nehrozí, keďže v našich obsastiach sa choroby, ktoré komáre prenášajú nenachádzajú. Ohrození sú len alergici a faktom je, že je to mimoriadne otravný hmyz. Útoky komárov majú nepriaznivý vplyv na kvalitu spánku, vyvolávajú podráždenosť a nesústredenosť. Kalamitný výskyt komárov má sezónny charakter. V našich podmienkach je to obdobie od konca apríla, do konca septembra. Za normálnych podmienok sú komáre najviac aktívne ráno, a to obyčajne hodinu pred východom a hodinu po východe slnka. Tiež večer, takisto hodinu pred západom a hodinu po západe slnka. V lese, pripadne pri zamračenej oblohe, keď je zvýšená vlhkosť vzduchu, však útočia komárecelý deň.

Príčiny

Mnohí sa zhodujú v tom, že príčinou častých záplav na našom území je celková zmena klímy a globálne otepľovanie. Odborníci varujú, že ľudia by sa mali pripraviť na to, že takéto výkyvy počasia budú pretrvávať. Ostáva teda iba dúfať, že nie často a že ľudia na to budú lepšie pripravení. Aj keď pripraviť sa na niečo také, čo príde tak náhle, je asi ťažké.

                          Veronika KmecováUverejnené: 25.05.2010 09:44:30 files/odnunnsmhw3sdkhs.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.