files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Moderné technológie – Smart City Michalovce

Mesto Michalovce 20. júla podpísalo zmluvu o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe schváleného projektu.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške takmer 470 tisíc eur, spolufinancovanie mesta predstavuje sumu vyše 23 tisíc eur. Cieľom projektu je prostredníctvom moderných technológií vyriešiť štyri doménové oblasti spadajúce do správy mesta: manažment odvozu odpadu, dynamickú pasportizáciu založenú na videotechnológii, monitorovanie ovzdušia a dohlaď nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky. „Realizácia projektu s názvom Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce prinesie prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení vďaka čomu získame dáta, ktoré pomôžu zaviesť výrazné zlepšenie v oblastiach, ktoré sú v správe mesta. Na tento účel sme získali nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie vo výške viac ako 445 tisíc eur,“ informuje nás Marcela Andréová, referentka odboru komunikácie na mestskom úrade.

Manažment odvozu odpadu modernými technológiami zahŕňa presnú evidenciu množstva odpadu podľa domácností, príslušnosti domácnosti k zbernej nádobe a zároveň zdokumentovaný proces vysýpania, resp. samotnej obsluhy nádoby. Mesto chce takto vytvoriť efektívny a hospodárny odpadový systém, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi vyprodukovanými na území mesta. „Na základe toho bude možné poskytnúť občanom jednoduchšiu a pohodlnejšiu možnosť odovzdať vytriedené zložky komunálnych odpadov, a tým znížiť celkový objem odpadu na skládke. Riešenie zavádza adresné váženie každej odpadovej nádoby a kontajneru. Systém bude využívať RFID čipovú identifikáciu umiestnenú na nádobách, automatický vážiaci systém, čítačky RFID čipov a na zberových vozidlách bude umiestnený kamerový systém pre dokumentovanie akcie vysýpania. Mesto takto získa podrobné informácie, ktoré umožnia zaviesť progresívny systém platenia za vyprodukovaný odpad a automatické vybavovanie reklamácií občanov,“ pokračuje Andréová.

Súčasťou projektu je tiež dynamická pasportizácia (spracovanie informácií, ktoré popisujú stav) založená na videotechnológii. V praxi to znamená, že na vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu budú osadené kamery, ktoré umožnia snímanie dopravnej infraštruktúry a k nej priliehajúcich plôch (verejného priestranstva) čelným, bočným a zadným pohľadom. Systém zaznamená a okamžite upozorní na výskyt takých situácií či javov, ktoré sa odlišujú od bežného stavu (napr. vznik skládky odpadu, rozkopávka). Ide o inovatívny prístup k sledovaniu  verejných priestranstiev. Riešenie je navrhnuté ako otvorené a množinu rozlišovaných skutočností v okolí pohybu zberových vozidiel bude možné neustále zvyšovať. Treťou oblasťou, ktorú projekt rieši, je monitorovanie ovzdušia. „Na tento účel budú nainštalované špeciálne moduly, ktoré dokážu merať kvalitu ovzdušia a fyzikálne veličiny ako teplota, vlhkosť, tlak, svetlo, hluk, prachové častice, oxid uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok a podobne. Namerané veličiny následne odošlú do centrálneho systému vo zvolených intervaloch. Moduly na monitorovanie kvality a vlastností ovzdušia budú osadené v centrálnych častiach jednotlivých sídlisk,“ podotýka odborná referentka samosprávy.

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky bude zabezpečený osadením vozidiel mestskej polície komplexnou technológiou schopnou zbierať dáta o dopravných priestupkoch. Projekt v tejto oblasti rieši automatizáciu a automatický záznam priestupkov v cestnej premávke. Výrazne sa tak zefektívni práca mestskej polície. „Všetky uvedené oblasti budú riešené pomocou implementácie IoT prvkov za pomoci cloud platformy, mobilnej aplikácie, vytvorené inštruktážne videá budú slúžiť pre obyvateľov na názornú demonštráciu prístupu k obsahu. Prostredníctvom výsledkov projektu predpokladáme silnú motiváciu obyvateľov mesta na triedenie odpadu, znižovanie množstva odpadu ako aj na udržiavanie poriadku verejných priestranstiev a dodržiavanie zásad všeobecne záväzných nariadení mesta,“ dodáva na záver Marcela Adnréová.Uverejnené: 19.08.2021 11:28:11 files/mono6o54znw2p6rn.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.