files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Mesto bolo úspešné v podávaní projektov

     

Mesto Michalovce získalo kvantum finančných prostriedkov z rôznych fondov a programov.  Od marca 2007 Odbor informatizácie a grantov (OIaG) mestského úradu vypracoval a podal celkove 63 projektov. Z tohto počtu bolo 39 schválených. Dvadsaťdva projektov je buď v zásobníku alebo bolo zamietnutých. Samospráva mala viac ako 60-percentnú úspešnosť pri ich podávaní.

 

    

Rôzne zdroje financií

     

 Finančné zdroje pochádzali zo štrukturálnych fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond). Peniaze boli aj z rôznych operačných programov vypracovaných na roky 2007 až 2013 (Životné prostredie, Regionálny operačný program, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a iné). „Prostriedky boli poskytnuté aj formou Nórskeho finančného mechanizmu, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Medzinárodného vyšehradského fondu a Bilaterálnych medzinárodných programov. Takisto v rámci dotačnej politiky jednotlivých slovenských ministerstiev,“ vyčerpávajúco povedala vedúca OIaG MsÚ RNDr. Jana Machová.

Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov predstavuje takmer 15 miliónov eur.  Prevažná väčšina financií (viac ako 14 mil. eur) je zo štrukturálnych fondov. Mesto spolufinancovalo tieto projekty v sume prevyšujúcej 1 milión eur.

       

Projekty so zameraním na životné prostredie

      

V rámci sféry životného prostredia bol schválený aj projekt uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky nie nebezpečných odpadov v susednom Lastomíre, ktorá prestala fungovať v roku 2002.  „Skládka leží pri mŕtvom ramene rieky Laborec. Vďaka projektu bola úspešne začlenená do okolitého prostredia. Zároveň sa podstatne znížili negatívne vplyvy na okolie tejto skládky,“ konštatovala. Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov (NFP) presahuje 2 milióny eur. Mesto projekt spolufinancovalo sumou prevyšujúcou 107-tisíc eur. V riešení je projekt rozšírenia separácie odpadov a modernizácie triediacej linky odpadov.

    

Investičné projekty regionálnej výstavby

      

Jedným z najrozsiahlejších projektov bola rekonštrukcia a modernizácia VI.základnej školy na Okružnej ulici. „Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež kultúrnejšie a zdravšie prostredie,“ zdôraznila. Z regionálneho operačného programu, ako aj z prostriedkov ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 2 milióny eur. Mesto projekt spolufinancovalo sumou dosahujúcou takmer 111-tisíc eur. Projekt bol definitívne ukončený bol v tomto mesiaci.  Už takmer pol roka sa obdobný projekt realizuje aj na II.základnej škola (na Ul. Jana Švermu). V tomto prípade  výška NFP činí skoro milión a pol eur. Mesto spolufinancuje tento projekt sumou prevyšujúcou 80-tisíc eur. Podobné práce boli započaté aj na I.základnej škole.

„V júli tohto roka sa naplno rozbehol projekt regenerácie centrálnej mestskej zóny Michaloviec. Jednotlivé práce sa uskutočňujú predovšetkým na Námestí slobody,“ pokračovala v rozprávaní. Účelom je posilnenie vybavenosti centrálnej mestskej zóny. Zvýšenie jej bezpečnosti, estetičnosti a atraktivity pre obyvateľov mesta, ako aj návštevníkov mesta a regiónu. Výška požadovaného NFP činí viac ako milión a pol eur. Samospráva spolufinancuje projekt sumou blížiacou sa k čiastke 101-tisíc eur.

   

V rámci uvedeného druhu projektov sa v budúcom roku začne s realizáciou prístavby a rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov na Ulici Jána Hollého. V pláne je i rekonštrukcia niekdajšieho objektu materskej školy na Borovicovej ulici. Vo vynovených priestoroch by malo časom fungovať Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, ktoré v súčasnosti sídli v nevyhovujúcej budove na Masarykovej ulici. Projekt je momentálne v procese verejného obstarávania,“ doplnila J.Machová.

 

Ďalšie projekty

   

Už v roku 2008 pribudli na frekventovanej Okružnej ulici v blízkosti škôl stredové ostrovčeky upokojujúce cestnú premávku. Zároveň boli inštalované ďalšie zvislé dopravné značky. Súčasne pribudlo i vodorovné dopravné značenie. V rámci dotácie BECEP pribudlo na mestský účet takmer 13-tisíc eur. Samospráva prispela sumou (5 % z rozpočtového nákladu), ktorá prevyšuje milión eur.

    

V rámci projektu Svietime úsporne a spoľahlivo bola zrealizovaná rozsiahla rekonštrukcia verejného osvetlenia. Pozostávala z výmeny existujúcich svietidiel, inštalácie moderných systémov riadenia osvetlenia. Výška nenávratného finančného príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu a Európskeho hospodárskeho priestoru presiahla 146-tisíc Eur. Mesto sa na projekte podieľalo sumou vyššou ako 26-tisíc Eur. Z iných zdrojov bola zrealizovaná aj rekonštrukcia osvetlenia v medziblokových častiach Sídliska východ.

  

Ľudské zdroje, komunitná práca

     

V tomto prípade mesto dosiahlo úspech v podobe projektov MLIN a MLIN II. „Cieľom bolo vytvorenie funkčnej siete terénnych sociálnych pracovníkov v rámci poskytovania služieb starostlivosti v kritických oblastiach života rómskej komunity v lokalite Angi mlyn,“ povedala. Druhá časť projektu odštartovala v septembri 2010 a potrvá dva roky. V rámci nej sú v lokalite zamestnaní traja sociálni pracovníci a dvaja asistenti.

       

Uskutočnil sa projekt detského letného tábora bez jazykových bariér. Zúčastnili sa na ňom aj deti z družobných miest. Títo mladí ľudia boli zapojení aj do projektu pod názvom Sme tu pre naše deti a mládež. V tejto sfére boli zrealizované aj ďalšie projekty.

       

Rozvoj športu

     

 Na tomto poli sa urobil obrovský kus práce. Boli vybudované viacúčelové ihriská na VII. a II.základnej škole. Takisto dopravné ihrisko v areáli XXII. materskej školy na Švermovej ulici. Zlepšili sa podmienky v jestvujúcich športových triedach na IV., V. VI.základnej škole. Bola zrealizovaná rozsiahla inovácia chladiarenského systému a kotolne na zimnom štadióne. Nechýbala ani elektronizácia a revitalizácia materských škôl. „Jednotlivé subjekty získali zdroje z dotácií ministerstva školstva, Slovenského zväzu ľadového hokeja, ako aj Úradu vlády Slovenskej republiky. Mesto spolufinancovalo jednotlivé projekty piatimi percentami z celkového rozpočtového nákladu,“ poznamenala Jana Machová.

     

Preventívne programy, kultúra

     

V tomto prípade sa uskutočnili rozličné protidrogové aktivity. Nechýbala ani preventívne programy so zameraním na boj proti kriminalite. Do zložky kultúra spadá medzinárodné maliarske sympózium v Michalovciach, ktoré sa konalo pred dvoma rokmi. V pláne je vybudovanie oddychovej zóny Laborec. V rámci neho by pribudol areál športového a oddychového charakteru. Pozdĺž Laborca vznikne cyklistická trasa, ktorá sa napojí na regionálnu turistickú trasu. Obyvatelia budú mať tak možnosť ďalšieho športového vyžitia.

   

Pripravované projekty

 

Chystá sa elektronizácia služieb mesta Michalovce. Vzdelávanie marginalizovaných skupín v III.základnej škole. Bude sa pokračovať v prevencii kriminality. Začne sa ďalšia obnova kultúrnej pamiatky Zlatý býk.

                                                                                         (u)Uverejnené: 24.11.2010 08:51:49 files/7rm58k3yqdtsxszh.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.