files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Michalovce: Čin roka 2022

Mestské zastupiteľstvo Michalovce začiatkom kalendárneho roka schvaľuje udelenie titulu Čin roka. Návrh na jeho udelenie môže podať poslanec mestského zastupiteľstva, primátor mesta, mimovládne organizácie, stavovské profesijné organizácie a  občan najneskôr do 31. decembra bežného roka. Tento titul sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí v predchádzajúcom roku dosiahli mimoriadny výsledok v rôznych oblastiach života.

Tradične sa slávnostné odovzdávanie titulu konalo vždy v marci. Rok 2020 a opatrenia súvisiace s pandémiou spôsobili, že odovzdávanie ocenení sa konalo až tohto roku. Slávnostný program spojený s odovzdávaním ocenení sa konal 8. apríla v mestskom kultúrnom stredisku. Sošky michalovského Pegasa spolu s diplomom odovzdal do rúk ocenených primátor Viliam Zahorčák. Príjemnú slávnostnú atmosféru dotvorilo vystúpenie profesionálneho husľovo-klavírneho dua IlDuetto.

Čin roka 2019

V roku 2019 bol titul udelený ôsmim jednotlivcom: PaedDr. Ján Čižmár, Dávid Čižmár, PaedDr. Radmila Hajduková, Erik Kolesár, Nela Kucáková, Katarína Ondočíková, Peter Ondrík, Zuzana Sekletárová, a štrnástim kolektívom: Detský spevácky zbor Pro Musica, Občianske združenie Integra, Hádzanársky klub Iuventa Michalovce, Folklórny súbor Zemplín, Olympijský klub Michalovce, päťčlenné družstvo žiačok výtvarného odboru Základnej umeleckej školy, Štefánikova 20, ŠK Zemplín judo – družstvo žien, trieda IX. B, ZŠ T. J. Moussona, spoločnosť Unomedical, s.r.o., Michalovce, Základná škola, Moskovská 1, Základná škola, Školská 2, Základná škola, Okružná 17, Základná škola T. J. Moussona, žiacky parlament ZŠ, Okružná 17.

Čin roka 2020

Špecifickosť roka 2020, poznačeného pandémiou a všemožnými opatreniami, sa odzrkadlili aj v množstve návrhov na udelenie tohto titulu. Boli iba dva. V kategórii jednotlivcov bola ocenená Slávka Jalčová a ako kolektív bolo ocenené Infekčné oddelenie Nemocnice Svet zdravia Michalovce pod vedením primára MUDr. Štefana Zambu.

Čin roka 2021

Za uplynulý rok bol titul Čin roka udelený deviatim jednotlivcom, Laure Borovičovej, Dominike Kincelovej a Milanovi Rujákovi, Erikovi Kolesárovi, Nele Kucákovej, Mgr. Renáte Perunkovej, Bc. AleneNiklasovej, DiS., Matejovi Uhľárovi a PaedDr. Ľubici Šaffovej.

Laure Borovičovej za získanie strieborného pásma na medzinárodnej akordeónovej súťaži Czech Accordion On Line Competition 2021 v 3. kategórii Deti 12 – 14 rokov a za strieborné pásmo v piatom ročníku Celoslovenskej online súťažnej prehliadky umeleckých škôl, organizovanej Združením akordeonistov Slovenska (ZAS). Laura Borovičová navštevuje v tomto školskom roku 3. ročník 2. časti  I. stupňa hudobného odboru zameranie Hra na akordeóne a  3. ročník 2. časti  I. stupňa odboru  zborový spev. Je členkou akordeónového súboru a zúčastňuje sa aj na výchovných, interných a benefičných koncertoch organizovaných školou v rámci nášho mesta, regiónu, kraja a Slovenska.

Ocenení boli aj Dominika Kincelová a Milan Ruják. Športová dvojica získala titul majstrov Európy  v katame-no-kata v kategórii do 23 rokov na Majstrovstvách Európy v judo kata v poľskej Varšave v júli 2021. Ide o historicky prvý pár zo Slovenska, ktorý sa zúčastnil súťaže v kategórii kata európskych rozmerov. Dominika Kincelová je jedna z najúspešnejších športovkýň oddielu ŠK Zemplín Michalovce, oddiel judo, vyše 20-násobnoumajsterkou Slovenska, držiteľkou majstrovského stupňa  3.dan, rozhodkyňou kategórie a krajskou predsedníčkou komisie rozhodcov. Milan Ruják je členom oddielu ŠK Zemplín Michalovce, oddiel judo, pravidelným medailistom z majstrovstiev Slovenska v zápase judo a zároveň niekoľkonásobným majstrom Slovenska v rôznych cvičeniach kata. Je držiteľom majstrovského stupňa 3.dan, rozhodcom kategórie B a predsedom krajskej športovo-technickej komisie.

Erik Kolesár bol ocenený titulom Čin roka za získanie popredných umiestnení so svojimi žiakmi: 1.miesto žiaka Adama Paľovčíka v hre na husliach na medzinárodnej súťaži v Sátoraljaújhely v Maďarsku – online, 3.miesto na medzinárodnej súťaži Theworld of art – online, 4.miesta na medzinárodnej súťaži Prime violin – online. Žiačka Timea Fedorišinová získala pod jeho vedením 2.miesto v hre na husliach na medzinárodnej súťaži v Sátoraljaújhely v Maďarsku – online, 2.miesto na medzinárodnej súťaži Theworld of art – online a 4.miesto na medzinárodnej súťaži Prime violin – online. Erik Kolesár je učiteľom hry na husliach, gitare a violončele na ZUŠ na Štefánikovej ulici v Michalovciach. Je vedúcim predmetovej komisie sláčikového oddelenia.  Získal so svojimi žiakmi desiatky popredných umiestnení na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach v klasickej aj populárnej hudbe. Výrazné sú úspechy jeho žiakov v celoslovenskej súťaži vo vlastnej tvorbe v Revúcej. S kapelami TheFusion a Bonn sa zúčastnil mnohých koncertov a festivalov v rámci Slovenska v Michalovciach, Humennom, Snine, Revúcej, Bardejove, Rožňave, Prešove. Skupina TheFusion nahrala dokonca dva CD albumy s vlastnými skladbami.

Nela Kucáková je žiačkou 6. ročníka Základnej školy T.J.Moussona v Michalovciach. Od začiatku v atletických disciplínach zdolávala svojich rovesníkov v rámci mesta aj kraja. Vyskúšala si meranie sílaj v celoslovenskej atletickej súťaži Čokoládová tretra, kde porazila nielen dievčatá, ale aj chlapcov. Nela Kucáková reprezentuje naše mesto a Slovensko na medzinárodnej súťaži Čokoládová tretra v Ostrave, ktorú pravidelne vyhráva od roku 2017. Ocenenie Čin roka jej bolo udelené za 1. miesto  v medzinárodnom kole súťaže Čokoládová tretra, tiež za zisk 2.miesta v skoku do diaľky na 16.ročníku Európskych detských atletických hier 2021 v Brne, pri účasti 1500 detí zo 16 krajín, čím sa stala  vicemajsterkou, a za  víťazstvo v behu na 60 metrov, čím sa stala  detskou majsterkou Európy.

Ocenenie Čin roka bolo udelené aj Mgr. Renáte Perunkovej, a to za získanie 1.miesta žiakov pod jej vedením v celoslovenskom kole technickej olympiády. Renáta Perunková je učiteľkou biológie a techniky na Základnej škole T. J. Moussona a jednou z pedagógov, ktorí sa venujú žiakom aj v čase mimo vyučovania a dlhodobo s nimi dosahuje vynikajúce výsledky. Pri práci so žiakmi je dôsledná, no úsmev jej neschádza z tváre, a tým motivuje aj svojich žiakov k cieľavedomej činnosti. Pod jej vedením žiaci reprezentujú  mesto i kraj.

Bc. Alena Niklasová, DiS. bola ocenená za získanie hlavnej ceny žiačky Dominiky Puchírovej  na VI. ročníku celoslovenskej súťaže Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante – Gabi. Ďalšia jej žiačka, Sára Dzurjová, získala 2.miesto na celoslovenskej súťaži Talent, umenie, kumšt TUK. Alena Niklasová je pedagógom  výtvarného odboru ZUŠ Michalovce, Štefánikova 20. Lásku k umeniu rozdáva deťom už 35 rokov. Skôr narodení si pod jej vedením rozvíjajú svoj talent v projekte Vzdelávanie a tvorivé dielne pre seniorov, ktorý je organizovaný v spolupráci s mestom Michalovce. Od roku 1999 vedie tvorivé dielne a sama sa zúčastňuje na medzinárodných tvorivých dielňach. Svoje skúsenosti z celoslovenských tvorivých dielní, ktorých sa každoročne zúčastňuje, odovzdáva nielen svojim žiakom, ale aj pedagógom  materských, základných aj stredných škôl a klientom DSS Anima Michalovce.  V roku 2021 zorganizovala Alena Niklasová20. ročník letného výtvarného tábora ABC creative art. Počas svojej profesionálnej dráhy dosiahla so svojimi žiakmi a študentmi celý rad  celoslovenských a medzinárodných úspechov.

Matej Uhľár je žiakom športovej triedy so zameraním na atletiku na Základnej škole,  J.A. Komenského 1. Titul Čin roka mu bol schválený za získanie striebornej medaily na 1. svetových školských majstrovstvách sveta v atletike, v športovej disciplíne skok do výšky. Preteky sa uskutočnili pod patronátom Medzinárodnej federácie školského športu (ISF) v srbskom Belehrade. Svetových školských  majstrovstiev sveta sa aj v čase pandémie zúčastnilo 27 krajín sveta a konali sa v septembri 2021. Na týchto majstrovstvách sveta si  Matej zlepšil svoj osobný rekord o šesť cm, a to na 177 cm. Matej trénuje pod vedením učiteľa Mgr. Miroslava Kostovčíka.

PaedDr. Ľubica Šaffová pôsobí ako učiteľka na Základnej škole, J.A.Komenského 1. Žiaci sa pod jej vedením zúčastňovali mnohých regionálnych, krajských, celoslovenských i medzinárodných súťaží a dosiahli mnohé úspechy. V celoslovenskom finále súťaže Jazykové eso získali 1.miesto. Na celoslovenskom finále akreditovanej súťaže Jazykový kvet 2021 získaližiaci pod jej vedením 3.miesto, 2.miesto a tri prvé miesta. Certifikát za účasť získali žiaci na medzinárodnej projektovej súťaži Project competition 2021 (vydavateľstva Oxford University Press) a tiež na medzinárodnej súťaži v písaní esejí International Essay Contestfor Young People (MŠ VVaŠ SR a The Goi Peace Foundation z Japonska), kde navyše žiacka práca postúpila na záverečné vyhodnotenie. Ľubica Šaffová zapojila žiakov aj do medzinárodnej súťaže v testovaní vedomostí v anglickom jazyku English star 2021. Svojich žiakov má nesmierne rada,preto aj počas obdobia pandémia pomáhala rozvíjať ich talent, a tak s nimi dosiahla mimoriadne úspechy. 

.Uverejnené: 13.04.2022 10:49:14
files/h4dxdkexbsb332ai.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.