files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou

 

  

Vzhľadom na to, že v poslednej dobe bol na území Košického kraja zaznamenaný rastúci počet priestupkov spáchaných  vodičmi  motorových vozidiel, ktorí mali účasť na dopravných nehodách a z miesta tejto dopravnej nehody odišli, polícia touto cestou informuje motoristickú verejnosť o tom, aké sú povinnosti vodiča po takejto udalosti, kedy sa takáto udalosť považuje za dopravnú nehodu a kedy za škodovú udalosť a taktiež aké sú následky nezotrvania na mieste takejto udalosti.

 

       

V prvom rade je potrebné rozlišovať dopravnú nehodu a škodovú udalosť. Dopravná nehoda je definovaná ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

a) sa usmrtí alebo zraní osoba,
b) sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
c) uniknú nebezpečné veci alebo
d) na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3.990,-€).

 

       

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak :


a) nie je splnená niektorá z povinností,
b) je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
c) sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

 

 

Všetky ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti  s premávkou vozidla, sú škodové udalosti. Teda vodič, a to nie len ten, ktorý udalosť v cestnej premávke  zavinil, ale aj poškodený, ako účastník škodovej udalosti, je povinný  dodržať ustanovené povinnosti, a to:

 

-          bezodkladne zastaviť vozidlo;

-          preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti;

-          poskytnúť údaje o poistení vozidla;

-          vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody – „Správu o nehode“ ;

-          zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky;

-          urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky;

-          ak spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu  bezodkladne upovedomiť a oznámiť  jej svoje osobné údaje.

 

     V prípade ak účastník takejto udalosti nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, je následne takáto udalosť považovaná za dopravnú nehodu a jeho konanie (to, že nezotrvá na mieste)  je porušením pravidiel cestnej premávky  závažným spôsobom  so všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú  (sankcia  od 300 do 1.300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo  na dobu 1 až 5 rokov). 

 

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že pri rôznych „ťukancoch“ na parkoviskách, kde sa vodič poškodeného vozidla nenachádza pri vozidle, nepostačuje len zanechanie lístka za stieračom so svojimi kontaktnými údajmi, nakoľko týmto konaním sa vodič dopustí vyššie uvedeného priestupku. Odporúčame  vodičom v takýchto situáciách využiť všetky možnosti na zabezpečenie vodiča poškodeného vozidla, t.j. informačné služby nákupných a kultúrno-spoločenských centier, športových zariadení a iných objektov kumulujúcich cestnú premávku pre zabezpečenie vodiča k svojmu poškodenému vozidlu (napr. komunikačnými prostriedkami nákupného centra upovedomiť vodiča o poškodení jeho vozidla  a dostavení sa k nemu), aby mohol byť plnohodnotne uplatnený inštitút škodovej udalosti. V prípade, ak vodiča poškodeného vozidla  nevyhľadá, mal by nahlásiť túto udalosť polícii.      

 

políciaUverejnené: 21.03.2011 10:39:53 files/ziutbj34p2awsnxw.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.