files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Mikrograntový program zlepší v obciach okolité prostredie

 


 

Projekt UNDP/GEF Laborec-Uh vyhlásil aj v tomto roku výzvu na predkladanie žiadostí v rámci 3. ročníka mikrograntového programu „Podpora partnerstiev v našom kraji“. Cieľom programu je podporiť verejnoprospešné aktivity obyvateľov záujmového územia a prispieť k jeho rozvoju prostredníctvom poskytnutia nenávratného príspevku.

 

Mikrograntový program bude v prvých dvoch oblastiach podpory, zameraných na zlepšenie životného prostredia a zachovanie a rozvoj tradícií, realizovaný iba v oprávnenom území zloženom z katastrov obcí, ktoré poskytli príspevok do grantového kola a pre oblasť podpory 3 je možné čerpať podporu v celom projektovom území. Finančné prostriedky sú nadobudnuté z projektu UNDP/GEF-Laborec-Uh a z príspevkov zúčastnených obcí.

 

Podporené projekty sa zameriavajú na zlepšenie a využitie životného prostredia a to napríklad úprava verejných priestranstiev, budovanie oddychových zón za účelom podpory využívania voľného času pre občanov a ich športového vyžitia, tvorba cyklotrás a turistických chodníkov či  zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti a iné. V ďalšom rade na zachovávanie a rozvoj tradícií  a podporu lokálpatriotizmu, ako napríklad zachovanie tradícií v oblasti architektúry, jarmoky miestnych remeselníkov, tvorivé dielne s ukážkami miestnych remesiel atď. Treťou oblasťou je  podpora podnikateľských aktivít, cieľom ktorej je podpora rozširovania produkcie a predaja poľnohospodárskych výrobkov s dôrazom na tradičné druhy, spracovanie poľnohospodárskych výrobkov ako aj rozvoj vidieckeho turizmu.

Žiadateľom o grant môže byť pre oblasť podpory 1 a 2, organizácia so sídlom alebo pracoviskom v projektovom území, neformálna skupina občanov, partnerstvo zložené z vyššie uvedených subjektov a pre oblasť 3, podnikateľské subjekty.

Pri realizácii podľa oblasti 1 a 2 sa vyžaduje spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov vo výške 10% z celkového rozpočtu projektu vo forme finančného alebo nefinančného vkladu a podľa oblasti 3 spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov vo výške 40 % z celkového rozpočtu projektu vo forme finančného alebo nefinančného vkladu.

Projekty musia byť zrealizované v období od 13. 5. 2011 do 31. 10. 2011.

 

Úspešné projekty z predošlých rokov

 

V rokoch 2009 a 2010 sa  uskutočnil 1. a 2. ročník mikrograntového programu. Za administráciu programu zodpovedal pracovný tím projektu UNDP/GEF Laborec-Uh a podporených bolo spolu 9 projektov v celkovej výške 10 500 €. Jednotlivé obce tak vďaka nemu zrealizovali predstavy. Obyvatelia obce Ostrov si spoločnými silami vybudovali oddychový areál, ktorí môže každý z nich aktívne využívať. „Pridajte sa k nám,“ takto znel projekt v Palíne, ktorého cieľom bolo zvýšenie informovanosti ľudí tejto dediny a priľahlých obcí o separácii odpadov. Pre žiakov školy pripravili tzv. Ekodeň, kde sa venovali problematike separácie hravou formou. Poľovnícke združenie Ostrovík v Sennom sa zameralo na vyčistenie divokých skládok a vysadenie drevín na ich mieste. V záujme obce Stretava bolo obnovenie tradičnej ľudovej kultúry, spojené s jarmokom miestnych remeselníkov či tvorivými dielňami. Neformálna skupina Jastrabie dokončila rekonštrukciu Iňačovskej studne, ktorá sa začala ešte v roku 2008. Okolie Základnej školy v Zalužiciach sa môže popýšiť vytvorenou ružovou záhradou. Tá ma slúžiť na skrášlenie životného prostredia či rozvíjanie záhradníckych zručností žiakov. Obyvatelia dediny Zemplínska Široká upravili oddychovú zónu Palínok, ktorá poslúži na využitie voľného času, športu ako aj rôznych podujatí. V Hažíne si premenili areál Komunitného centra na oddychovú plochu s prírodným amfiteátrom. Tento projekt tak prispel svojimi aktivitami k zvýšeniu imidžu regiónu v oblasti turizmu i kultúrneho dedičstva.

Veríme, že aj v tomto roku budú projekty tak úspešné ako v minulých rokoch.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bližšie informácie poskytnú:

Peter Sabo, asistent manažérky projektu, Kancelária Projektu Laborec-Uh, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Správa povodia Laborca  Vajanského 3, 071 80 Michalovce, e-mail: laborec.uh@gmail.com, Tel: 056/62 82 135, Mobil: 0915 133 563, URL: www.laborecuh.skUverejnené: 06.04.2011 10:08:07 files/mono6o54znw2p6rn.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.