files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Ako dopadli MS v hokeji z pohaĺadu polície

 

Vyhodnotenie opatrení počas konania MS v hokeji v Košiciach z pohľadu polície

 

Počas konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 v Košiciach boli počnúc dňom 28.04.2011, kedy bol otvárací ceremoniál, až  po posledný zápas dňa 09.05.2011 v uliciach Košíc denne okolo  720 policajtov. Títo vykonávali službu v štyroch bezpečnostných zónach na území mesta.

Organizácia, riadenie a kontrola výkonu služby počas celých majstrovstiev bola zabezpečovaná podľa vopred spracovaného plánu bezpečnostných opatrení. Dennú koordináciu všetkých činností a sústreďovanie získaných poznatkov a informácií v rámci KR PZ v Košiciach zabezpečoval riadiaci štáb a osobitne boli plnené úlohy koordinácie súčinnosti a spolupráce zúčastnených zložiek priamo v Steel Aréne.

Vzhľadom k tomu, že vlastné sily a prostriedky KR PZ v Košiciach na zabezpečenie tak rozsiahlych a rozmanitých bezpečnostných opatrení nepostačovali, potrebné sily a prostriedky boli doplnené zo stavov iných krajských riaditeľstiev (Prešov, Žilina, Banská Bystrica), Riaditeľstva hraničnej polície v Sobranciach a Strednej odbornej školy PZ v Košiciach. Základ tvorili policajti služby poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície, ale na plnení úloh sa podieľali aj špecializované služby a útvary  Policajného zboru a to predovšetkým pyrotechnici Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ KE, Útvar osobitného určenia, Úrad na ochranu ústavných činiteľov, Odbor kynológie a hipológie prezídia PZ a Letecký útvar MV SR Bratislava. Z ostatných organizácií je potrebné spomenúť účasť zamestnancov Kontrolného chemického laboratória Jasov, Hasičského a záchranného zboru, Mestskej polície a neposlednom rade aj pracovníkov zdravotníckych služieb.

K úspešnému zvládnutiu úloh v bezpečnostných opatreniach významnou mierou prispela aj veľmi dobrá spolupráca polície, hlavného usporiadateľa a bezpečnostnej služby zabezpečujúcej vnútornú ochranu priestorov Steel Arény v Košiciach.

Kooperáciou všetkých spomenutých zložiek bola na vysokej úrovni zabezpečená bezpečnosť osôb, ochrana ich života, zdravia a majetku. Denne boli vykonávané dôsledné pyrotechnické prehliadky, merania koncentrácii chemických a biologických látok v prostredí arény. Taktiež bol denne vykonávaný letecký monitoring koncentrácie ľudí a motorových vozidiel v meste Košice, osobitne v okolí Steel Arény a v jednotlivých Fan-zónach.

       V priebehu MS v hokeji sme vlastnou činnosťou zistili dva podozrivé predmety, ktoré boli skontrolované za pomoci dostupnej techniky, pričom riziká sa nepotvrdili. V jednom prípade išlo o plastovú fľašu s náplňou horľaviny, v druhom o nedbalo zanechanú batožinu pred šatňou hokejistov USA, pričom po preverení batožiny a okolností sa zistilo, že ide  o batožinu jedného z členov výpravy USA. Tiež bolo zaznamenané jedno zlomyseľné volanie, ktorého bezpečnostné riziká sa podarilo úspešne preveriť a vyvrátiť za plného chodu. Došlo ak k spohotoveniu osobitnej poriadkovej jednotky pre prípadné hromadné narušenie verejného poriadku v súvislosti s organizovaním tzv. „Hladového pochodu“, ktorý sa mal uskutočniť z mestskej časti Luník IX k Steel Aréne. Samotný pochod sa však z dôvodu nezáujmu občanov neuskutočnil.

Okrem toho je možné spomenúť aj nájdenie dokladov, mobilného telefónu, peňaženiek s dokladmi a peniazmi, ktoré našli usporiadatelia priamo v Steel Aréne a na základe potrebnej identifikácie boli tieto priamo na štadióne vrátené ich majiteľom. Tak isto v rámci mesta boli príslušníkmi PZ aj občanmi nájdené doklady a osobné veci vrátené ich držiteľom.

Trestná činnosť a priestupky počas konania MS

               Na základe vykonaných analýz bolo zistené, že za toto obdobie bolo prijatých 227 trestných oznámení, pričom za rovnaké obdobie minulého roku bolo prijatých celkom 262 trestných oznámení, čo predstavuje pokles o 35 trestných vecí.

 

                Policajti zaznamenali dva prípady krádeží, kde poškodenými boli cudzinci (Švajčiar a Kanaďan – viď nižšie).  Tiež sme odhalili jeden prípad krádeže notebooku, ktorej sa dopustil štátny občan Francúzska. Zaznamenaných bolo 171 priestupkov, z toho v jednotlivých zónach to bolo 128 priestupkov. Z nich sú  na:

  •  OO PZ Košice- Staré mesto evidované 4 prípady strát dokladov cudzincov (občan Grécka, Švajčiarska, Rakúska a Nemecka).
  • OO PZ Košice - Západ 3 priestupky proti majetku, kde poškodenými občanmi sú cudzinci (občanovi Poľska a Švajčiarska boli poškodené motorové vozidlá a občanovi Holandska boli odcudzené doklady).
  • OO PZ Košice - Juh prípad podozrenia z priestupku na úseku verejného poriadku, kde ako podozrivé osoby boli zistení cudzinci (dvaja občania Českej republiky) a 2 prípady podozrenia z priestupku proti majetku z dôvodu podozrenia z falšovania lístkov na hokejové stretnutie.

 

Policajti poriadkovej polície pôsobili prevažne preventívne s cieľom pomôcť občanom s ich problémami. Popri tom však skontrolovali 329 občanov predovšetkým z dôvodu podozrenia, že ide o osoby, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. V 40 prípadoch uložili blokové pokuty – a to na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a na úseku verejného poriadku a občianskeho spolunažívania.

 

Na úseku dopravy:

 

       V čase konania hokejových majstrovstiev bolo nasadených celkom 1.051 policajtov služby dopravnej polície z Košického, Prešovského, Banskobystrického a Žilinského kraja.  Do opatrení bolo denne zapájaných 93 - 107 dopravných policajtov.  Ich úlohou bolo:

-          riadenie a usmerňovanie cestnej premávky na určených úsekoch v meste Košice

-          dohľad nad zákazom parkovania motorových vozidiel pri krajnici miestnych komunikácií a presmerovanie vozidiel na určené parkoviská

-          monitorovanie dopravnej situácie na určených úsekoch

-          zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na určených úsekoch a v meste Košice

-          sprevádzanie hokejových výprav z hotelov do dejiska konania zápasov pred a po zápasoch, ako aj v časoch tréningov.

 

      Vykonávaním týchto opatrení podľa stanoveného plánu bola zabezpečená pozitívna dopravno-bezpečnostná situácia a neboli zaznamenané žiadne kolízne situácie v hlavných strategických dopravných uzloch mesta či v okolí konania podujatia, dopravná priepustnosť bola dostatočná. Zvýšenú hustotu a intenzitu cestnej premávky regulovali a riadili dopravní policajti, pričom sa situáciu snažili upraviť v čo najkratšom možnom čase a s čo najmenším negatívnym dopadom na celkovú cestnú premávku v meste Košice.

 

       V spomínaných dňoch bolo na území mesta Košice evidovaných 84 prípadov škodových udalostí a 24 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 nárast o 8 nehôd. Z tohto počtu bolo 6 nehôd s účasťou alkoholu (nárast o 5 oproti rovnakému obdobiu roka 2010). Z pohľadu následkov, nebola pri týchto dopravných nehodách usmrtená žiadna osoba, ťažko zranené boli dve osoby (+ 2) a ľahko zranených 15 osôb (+10). Tento nárast je možné odôvodniť celkovým nárastom intenzity cestnej premávky, účasťou väčšieho počtu vodičov s rôznou vodičskou praxou z iných krajov, okresov a miest.  Dopravná nehoda s účasťou cudzinca v tomto období v Košiciach nebola evidovaná.

 

Po presunutí hlavného diania MS 2011 v ľadovom hokeji do Bratislavy je možné konštatovať, že vykonané opatrenia boli veľmi úspešne zvládnuté po všetkých stránkach.

 

Okradnutý Švajčiar

                Dňa 02.05.2011 medzi 00.30 hod. a 02.00 hod. neznámy páchateľ na presne nezistenom mieste v centre mesta v Košiciach ukradol 53-ročnému štátnemu občanovi Švajčiarska mobilný telefón a retiazku zo žltého kovu, čím mu spôsobil škodu 1.400,- €.

V tejto súvislosti polícia upozorňuje občanov i návštevníkov  mesta, že v tomto čase sa v meste pohybuje veľa osôb a je potrebné v oveľa väčšej miere dávať pozor na svoje osobné veci, aby sa nestali obeťou  „vreckárov“ či „lúpežníkov“. 

 

Okradnutý Kanaďan

                Počas konania MS v hokeji košickí policajti zaevidovali druhý prípad okradnutého cudzinca a to 59-ročného Kanaďana. Tomuto neznámy páchateľ v nedeľu (08.05.2011) medzi  19.30 a 23.30 hod.  v reštaurácii na Hlavnej ulici v Košiciach z vrecka koženej bundy odcudzil peňaženku s hotovosťou 900,- €, vodičský preukaz, kartu poistenca a tri bankomatové karty. Z nich následne  vybral hotovosť v celkovej výške 3.000,-€. Mužovi vznikla celková škoda 3.950,-€.

 

Na košickom letisku kradol cudzinec 

V pondelok (09.05.2011) oznámila 21-ročná Košičanka krádež notebooku, ktorý jej bol odcudzený v ten istý deň okolo 16.00 hod. z barového pultu v hale košického letiska. Pracovníci letiska v spolupráci s poškodenou okamžite stotožnili podozrivé osoby, pričom išlo o troch občanov Francúzska. Nakoľko títo občania už sedeli v lietadle smerom do Viedne, policajti okamžite kontaktovali Národnú ústredňu Interpol v Bratislave so žiadosťou o spoluprácu a to o zaistenie podozrivých osôb a odcudzeného notebooku na letisku vo Viedni.

Ešte v ten istý deň o 20.45 hod. rakúski  policajti vo Viedni na palube lietadla v príručnej batožine 30-ročného Francúza odcudzený notebook našli a zaistili. Muž uviedol, že to celé myslel ako žart a notebook chcel poškodenej vo Viedni vrátiť. Po vypočutí bol podozrivý muž prepustený, pričom odcudzený notebook bol zaslaný do Košíc nasledujúcim letom.

Policajti OO PZ Košice - Juh začali trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže, z ktorej bol Francúz následne obvinený a vec bude v zmysle medzinárodnej spolupráce cestou Okresnej Prokuratúry  Košice II odstúpená do Francúzska na ďalšie konanie.Uverejnené: 26.05.2011 08:32:49 files/ziutbj34p2awsnxw.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.