files/7us07x2v5y4jjmre.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Rozširovanie kanalizácie v našom okrese

 


Rozbúrané priekopy v dedinách Petrovce nad Laborcom a Topoľany znepríjemňujú život prechádzajúcim šoférom. Zavádzanie nových potrubí, ktorými bude odtekať znečistená voda, je nevyhnutné.


Kanalizácia sa skladá z potrubia a kanalizačného príslušenstva. Je tvorená od zariaďovacích predmetov vo vnútri objektu, až po kanalizačnú prípojku. Musí bezpečne odvádzať všetky odpadové vody z objektu, musí byť hygienicky nezávadná, zápachutesná, maximálne zvukotesná. Odpadové vody sa odvádzajú do najbližších riek.

Laborec

Kvalita vody v Laborci je sledovaná v ôsmich kontrolovaných profiloch. Výsledky meraní SHMÚ ohodnotili kvalitu jej vody ako nevyhovujúcu III. – IV. stupeň znečistenia, vzhľadom na prítomnosť nepovolených chemických zlúčenín, ťažkých kovov a tiež ortuti. Voda je znečistená aj biologicky a mikrobiologicky s vysokým počtom baktérií. Hlavným znečisťovateľom povrchových vôd na danom území je nevyhovujúca mestská čistička odpadových vôd Strážske a Humenné, ako aj kanalizácia mesta Strážske, ktorá je v nevyhovujúcom stave (napr. miestna časť Krivošťany nemá vybudovanú žiadnu kanalizáciu). Strážske a VVS sa preto rozhodli čističku vôd zdokonaliť.


 

Mesto Strážske

  Mesto je odkanalizované jednotnou kanalizáciou a čistením odpadových vôd na mechanicko-biologickej čistiarni odpadových vôd. Na kanalizačnú sieť je napojených 100% obyvateľov mesta, chýba napojenie obyvateľov miestnej časti Krivošťany. Kanalizačná sieť je tvorená uličnými stokami, postupne budovanými od roku 1953, ktoré sú spádovo orientované do zberača „A“ na Mierovej ulici, odtiaľ do odľahčovacej komory. Následne voda odteká zberačom „A“ do čističky odpadových vôd (ČOV). Odľahčená dažďová voda odteká samostatným potrubím až po ČOV a ďalej otvorenou priekopou zaústenou do Strážskeho potoka, ktorý vyúsťuje do Laborca.

Na Zámočníckej ulici je vybudovaná dažďová kanalizácia, do ktorej sú napojené aj splaškové vody z obytných domov. Stoka vyúsťuje do Strážskeho potoka. Podobne do Strážskeho potoka vyúsťuje aj podobná kanalizácia z lokality rodinných domov v okolí Brezovej a Gaštanovej ulice. Na riešenie tejto situácie má mesto vypracovaný projekt.

 

Lukáš Mano

 Uverejnené: 03.06.2011 09:36:55 files/pb7nomk7h6nezsky.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/uquxsqw5na5c4muz.jpg
Facebook
Kontakt
redakcia@novinyzemplina.sk

Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.