files/hgz88r53vzftphq7.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Ponovom sa "zapotia" aj cyklisti

               

S ohľadom na zhoršujúce sa poveternostné podmienky (časté ranné hmly, pretrvávajúce niekedy aj cez deň, skoré stmievanie sa)  ako aj  v súvislosti s účinnosťou zákona NR SR č. 313/2011 Z.z., ktorým sa novelizuje zákon o cestnej premávke (nie cestný zákon), by sme chceli v tomto príspevku zamerať pozornosť na  cyklistov a zmeny, ktoré sa v súvislosti s touto novelizáciou týkajú práve týchto účastníkov cestnej premávky.

                

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že cyklista je v zmysle zákona o cestnej premávke vodičom nemotorového vozidla, a teda platia pre neho všetky povinnosti ako pre vodiča motorového vozidla. Takisto musí rešpektovať všetky dopravné značky a dopravné zariadenia ako vodič motorového vozidla. Aj na cyklistov sa vzťahuje zákaz viesť bicykel pod vplyvom alkoholu. Taktiež je aj cyklista povinný podrobiť sa na výzvu policajta dychovej skúške. Policajt je oprávnený aj cyklistovi zakázať ďalšiu jazdu (napríklad ak v noci mimo obce nemá potrebné reflexné prvky, alebo bicykel nie je potrebným spôsobom osvetlený). Je potrebné uviesť, že aj cyklistovi, ktorý poruší pravidlá cestnej premávky môže byť uložená bloková pokuta. V závislosti od druhu priestupku, ktorého sa dopustí môže mu byť uložená pokuta v blokovom konaní až do výšky 650 €. V správnom konaní je táto suma ešte vyššia. Napr. za jazdu pod vplyvom alkoholu, alebo za zavinenie dopravnej nehody  môže cyklista dostať pokutu od 150 € do 800 €,  za odmietnutie dychovej skúšky (takéto konanie sa spravidla nebude považovať za trestný čin, ale za priestupok) mu môže byť uložená pokuta od 300 € do 1.300 €.

                

Okrem všeobecných povinnosti cyklistu ako vodiča nemotorového vozidla zákon o cestnej premávke má aj osobitné ustanovenie o cyklistoch. V zmysle tohto ustanovenia  majú cyklisti prioritne používať cestičku pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smú cyklisti jazdiť po pravej krajnici vozovky. Pre cyklistov platí povinnosť prednostne využívať pri prejazde cez cestu  priechod pre cyklistov. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že cyklisti nesmú pri prejazde cez cestu používať priechod pre chodcov. Tento môžu použiť, len ak bicykel tlačia.

 

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

 

Cyklisti jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti musia mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.

 

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí, v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiaci  bicyklom. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

 

Novela zákona o cestnej premávke zaviedla nové pravidlá pre odbočovanie pre vodičov vozidiel vo vzťahu k cyklistom. Vodič odbočujúci vpravo je totiž povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.  Pri tejto situácií je totiž cyklista naľavo od motorového vozidla (je povinný sa zaradiť čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy) a pri prechádzaní križovatkou sa musí zaradiť naspäť na pravý okraj vozovky.  

 

 

 

 

 

 

 Uverejnené: 08.11.2011 23:39:15 files/odnunnsmhw3sdkhs.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/rikbtvg8fzvro8pk.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/snr62oh0z5qhxgxz.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.