files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Rekonštrukcia školy za viac ako 1,4 milióna eur

Mesto Michalovce začalo v týchto dňoch s obnovou III. Základnej školy. Projekt s názvom Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy Moskovská sa uskutočňuje v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu mesta Michalovce. Na jeho realizáciu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 1 420 105, 60 eur z európskych fondov, pričom vklad samosprávy predstavuje spolufinancovanie vo výške 5%, t.j. 71 005,28 eur. Európska únia určila tento balík peňazí výlučne pre rómske komunity. Mesto tak mohlo využiť ponúknutú možnosť a zrealizovať obnovu celej školy.

Okrem budovy na Ulici Mlynskej prejde rekonštrukciou aj budova Základnej školy na Moskovskej ulici

Tretia základná škola sídli v dvoch budovách, na Mlynskej a Moskovskej ulici. Od uvedenia do prevádzky (budova na Moskovskej ulici rok 1962 a budova na Mlynskej ulici rok 1993) sa v škole nerobila celková rekonštrukcia. Súčasný nevyhovujúci stav, predovšetkým školskej budovy na Ulici Mlynskej, jej vysoké prevádzkové náklady, zlé tepelno-izolačné vlastnosti ale aj dvojzmenná prevádzka vyučovania z dôvodu malej kapacity budovy, to všetko boli dôvody na renováciu. Finančné prostriedky, ktoré mesto Michalovce získalo sa použijú na vybudovanie prístavby, v ktorej otvoria ďalšie štyri triedy ZŠ, jednu triedu prípravného ročníka MŠ a novú jedáleň. Vďaka zatepleniu, novej kotolni a výmene okien dôjde k zníženiu energetickej náročnosti budovy v priemere o 40%. V škole sa obnovia hygienické zariadenia, vymenia sa podlahy a vybuduje sa aj bezbariérový prístup a oplotenie, ktoré bude rekonštruovanú budovu chrániť. Okrem budovy školy na Mlynskej ulici sa výmeny okien a strechy dočká aj budova školy na Ulici Moskovskej. Získané finančné prostriedky by nemohli byť použité na obnovu inej základnej školy, ani na opravu ciest či iný projekt, ktorý by nespadal do horizontálnej priority marginalizované rómske komunity. Tento fakt je veľmi podstatný pre celý projekt rekonštrukcie a je potrebné takto ho vnímať. Prostriedky  na obnovu školy mesto získalo z regionálneho operačného programu vďaka tomu, že rómski žiaci tvoria väčšiu časť z celkového počtu žiakov. Úsporou v oblasti prevádzkových nákladov sa navyše vytvárajú predpoklady na ich využitie pre iné projekty mesta. Po ukončení prác zároveň dôjde k zatraktívneniu školského prostredia pre žiakov, ale aj obyvateľov tejto lokality. Veríme, že už samotné skrášlenie prostredia bude dobrým impulzom pre obyvateľov Mlynskej ulice, aby aj oni sami zlepšili svoj vzťah k vlastnému okoliu. Práce na rekonštrukcii školy by mali byť ukončené do 30. októbra 2015.

Lokálna stratégia komplexného prístupu

Rómske komunity predstavujú jednu zo štyroch horizontálnych priorít Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky, ktorý je kľúčovým dokumentom pre využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie. Cieľom horizontálnej priority, ktorá sa týka našich rómskych spoluobčanov je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne, ako aj zlepšenie ich životných podmienok. Na dosiahnutie tohto cieľa Slovensko prijalo integrovaný územný program pod názvom Komplexný prístup k rozvoju marginalizovaných rómskych komunít. Jeho filozofiou bolo zameranie sa na vybrané lokality – mestá, kde boli vytvorené lokálne rozvojové stratégie, v rámci ktorých sa realizovali a ešte stále realizujú rôzne aktivity a projekty. Medzi týmito mestami sú aj Michalovce. Podpora MRK je zameraná na štyri prioritné oblasti: vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie, a tri vzájomne súvisiace problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť. Mestu Michalovce sa podarilo v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu – Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia v meste Michalovce, získať podporu pre šesť projektov, medzi ktoré patrí aj projekt rekonštrukcie a prístavby Základnej školy Moskovská.

Ďalšie projekty mesta nájdete na tu

TLAČOVÁ SPRÁVAUverejnené: 04.08.2015 17:19:13 files/h4dxdkexbsb332ai.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.