files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Na Kostolnom námestí začína archeologický výskum

Dnes, čiže v utorok 10. mája, sa začínajú práce na záchrannom archeologickom výskume na Kostolnom námestí v Michalovciach. Mesto Michalovce uzatvorilo zmluvu o vykonaní tohto prieskumu na ploche stavby Kostol zaniknutý s areálom v k. ú. Michalovce, so zhotoviteľom, ktorým je Zemplínske múzeum Michalovce. Múzeum je v zmysle platnej legislatívy oprávnené vykonávať archeologický výskum na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR.

Záchranný archeologický výskum sa uskutoční v troch etapách. V prvej etape bude záchranný archeologický výskum realizovaný sondážnou formou, v prípade potreby plošným odkryvom. Bude zisťovaná prítomnosť archeologických objektov, resp. archeologických nálezových situácií. Pracovný postup bude fotograficky dokumentovaný. Druhá etapa výskumu sa uskutoční na miestach, kde budú počas l. etapy zistené archeologické objekty, resp. nálezové situácie, ktoré si budú vyžadovať vlastný výskum v teréne, t.j. realizáciu ručného odkryvu objektov v celosti, ich grafické, fotografické a geodetické zdokumentovanie. Postup a rozsah prác v teréne bude konkrétne určený za účasti zástupcu krajského pamiatkového úradu Košice na vstupnej komisii a počas výkonu štátneho dohľadu KPÚ Košice v priebehu výskumu.

Tretia etapa výskumu bude realizovaná v Zemplínskom múzeu v Michalovciach a bude pozostávať z nasledovných prác - základné ošetrenie, konzervovanie a rekonštrukcia archeologických nálezov získaných počas archeologického výskumu, spracovanie grafickej a fotografickej dokumentácie z terénneho výskumu, vedecké zhodnotenie výsledkov výskumu a vyhotovenie záverečnej výskumnej dokumentácie.

Povinnosťou zhotoviteľa je vykonať archeologický výskum tak, aby sa zabezpečila záchrana archeologických nálezov na území stavby, na ktorej sa budú uskutočňovať zemné práce súvisiace so stavbou. Zároveň po ukončení terénnej časti výskumu Zemplínske múzeum Michalovce, ako zhotoviteľ, vypracuje kompletnú výskumnú dokumentáciu a odovzdá ju mestu Michalovce v termíne určenom KPÚ Košice. Cena za archeologické práce realizované v rámci záchranného archeologického výskumu predstavuje pevnú čiastku 19 650 € bez DPH.Uverejnené: 10.05.2016 09:25:13 files/mono6o54znw2p6rn.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/vkppqjvkfnwv56pv.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.