files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

V piatok si vybrané osobnosti preberú Cenu mesta a Cenu primátora

V rámci 25. Vianočných trhov sa v Michalovciach v piatok 9. decembra uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku aj slávnostné zastupiteľstvo, na ktorom budú udelené Ceny primátora mesta a Ceny mesta. Tie si preberú vybrané osobnosti či inštitúcie. Tých navrhujú mestské organizácie, inštitúcie či kluby a nominácie schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva. Čestné občianstvo je tohto roku pripravené pre Nelly Petrovu Gorchakovu. Slávnostne jej ho udelia spolu s ostatnými ocenenými. Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, ktoré mali vzťah k mestu a ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, šírenie dobrého mena mesta doma alebo v zahraničí. Ľuďom, ktorí obohatili určitú oblasť života tvorivými činmi, prispeli značnou mierou k zlepšeniu priateľstva či medziľudských vzťahov. Nelly Petrova Gorchaková sa zaslúžila o rozvoj partnerských vzťahov medzi mestami Michalovce a Kavarna v Bulharsku. Cena primátora mesta sa udeluje jednotlivcom alebo kolektívom, najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Cenu Mesta Michalovce dostávajú jednotlivci alebo kolektívy najmä za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Taktiež za významný prínos o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, pri záchrane ľudských životov a majetku mesta i jeho občanov.

CENA MESTA

Mgr. Rudolf Gadomský

pri príležitosti 60. výročia vzniku mužskej hádzanej v Michalovciach, za veľký podiel na rozvoji školstva v meste a za desaťročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa Gymnázia Pavla Horova

Rudolf Gadomský sa narodil v Michalovciach a v tomto meste absolvoval základné a stredné vzdelanie. Od roku 1968 študoval na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave a po návrate v roku 1973 začal pracovať na michalovskom gymnáziu. Do roku 1992 vyučoval telesnú výchovu a geografiu. V rokoch 1992-2006 pôsobil ako zástupca riaditeľa pre technické veci a od roku 2006 je riaditeľom školy. Počas celého svojho života sa venoval športu. Od roku 1964 hral hádzanú v mládežníckych družstvách michalovskej Lokomotívy a od roku 1968 ako člen družstva mužov reprezentoval Michalovce striedavo v 1. a  2. československej lige. V závere aktívnej kariéry v roku 1982 pôsobil jeden rok ako tréner mužov, potom niekoľko rokov ako tréner mládeže. V roku 2004 sa vrátil k mužskej hádzanej ako člen realizačného tímu a v roku 2007 sa stal prezidentom klubu HC winLand.

PaedDr. Július Harbuľák

za zásluhy o rozvoj hádzanej v Michalovciach pri príležitosti 60. výročia

vzniku mužskej hádzanej v Michalovciach

Narodil sa v roku 1940 v Hatalove, okres Michalovce. Športu sa venoval už v mladom veku. Hrával futbal, hokej, basketbal, ale v roku 1956 vo svojich 16-tich rokoch sa stal hráčom vznikajúceho hádzanárskeho družstva mužov v Michalovciach. S výnimkou vojenčiny v rokoch 1963-1965, keď si obliekal dve sezóny dres ČH Bratislava, ostal počas celej svojej hráčskej kariéry až do roku 1973 verný dresu Michaloviec. Patril medzi najlepších hráčov a strelcov mužstva, a výraznou mierou sa pričinil o úspechy a propagáciu hádzanej v Michalovciach. Jeden z najlepších hráčov po ukončení hráčskej kariéry presedlal na trénerskú stoličku. Od roku 1973 bol postupne trénerom mužov, žiakov a dorastencov Michaloviec, trénerom žien Michaloviec a mužov Sečoviec. S mužmi Michaloviec dokázal niekoľkokrát vyhrať národnú ligu a postúpiť do najvyššej súťaže. Pozoruhodné výsledky na majstrovstvách Slovenska a Československa dosiahol aj ako tréner mládeže a ako učiteľ telesnej výchovy na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. V rokoch 1980 až 1986 bol trénerom výberu Slovenska do 18 rokov. Svoju trénerskú kariéru ukončil v roku 2009. Dosiahol veľa úspechov, za ktoré dostal viacero vyznamenaní.

Viliam Kohút

za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti juda ako pretekár a tréner a pri príležitosti významného životného jubilea

Viliam Kohút sa narodil 25. júna 1956 v Michalovciach. Športu sa začal venovať už ako desaťročný v krúžku športovej gymnastiky. Trénoval ho olympionik Pavel Gajdoš. Po zániku krúžku sa prihlásil do oddielu judo v pionierskom dome, kde trénoval pod dohľadom Miroslava Gajdoša. Judu sa začal venovať v roku 1970 a zostal mu verný dodnes. Je trénerom, rozhodcom, skúšobným komisárom a držiteľom 6. danu v judo. Počas svojej aktívnej pretekárskej kariéry zozbieral niekoľko medailí z majstrovstiev Slovenska a získal aj titul majstra Slovenska. Hosťoval za Sláviu VŠ Prešov v 1. SNL v kategórii mužov do svojich 33 rokov. V roku 1985 prebral trénerstvo skupiny dorastu, juniorov, mužov a žien od Miroslava Gajdoša a vychoval už mnohých reprezentantov Československa a Slovenska. Od roku 1995 trénuje aj kategóriu žiakov. Jeho zverenci boli účastníkmi majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta a Olympijských hier mládeže, kde získali aj medailové umiestnenia. V roku 2006 sa zúčastnil Majstrovstiev Európy veteránov v kategórii do 50 rokov vo váhe do 90 kg. V súčasnosti trénuje skupinu detí od 4 do 7 rokov a deti od 8 do 13 rokov. Je predsedom klubu ŠK Zemplín Michalovce. Pôsobí aj vo Výkonnom výbore Olympijského klubu Michalovce a je členom Rady športových klubov. V Centre talentovanej mládeže – Východ trénuje najtalentovanejších judistov z Košického a Prešovského kraja a pripravuje ich na slovenskú reprezentáciu. Organizuje a je riaditeľom Medzinárodnej Veľkej ceny mesta Michalovce, ktorej sa zúčastňuje 400 pretekárov z 10 – 12 štátov. Viliam Kohút Štartoval na jej 1. ročníku a tento rok sa konal už 46. ročník.

In memoriam Mgr. Ivan Mochorovský

za rozvoj kultúrneho života v meste – malé javiskové formy, konferovanie kultúrnych akcií, zakladateľ Horovovho Zemplína a folklórnej skupiny Hnojňane

Ivan Mochorovský sa narodil 5. septembra 1942 v Michalovciach. Pochádzal z robotníckej rodiny. Základné a stredoškolské vzdelanie nadobudol v rodných Michalovciach. Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Prešove ukončil v roku 1966. Istý čas svojho aktívneho života prežil v Prešove. Bol otcom štyroch detí. Svoje pracovné pôsobenie začal na MNV, odbor školstva a kultúry. Odtiaľ odišiel do PKO. V týchto počiatkoch aktívneho života sa uňho profiloval vzťah k tvorivej práci v kultúre. V roku 1974 sa spolu s rodinou vracia do Michaloviec. Vystriedal viacero zamestnaní. V rodnom meste pracoval ako osvetový pracovník. Neskôr odišiel do TJ Zemplín. K pôvodnému povolaniu sa vrátil v závere svojho aktívneho života. Vyučoval na ZŠ v Pavlovciach a istý čas bol riaditeľom na ZŠ v Jovse. To bolo jeho posledné pôsobisko, odkiaľ s podlomeným zdravím odišiel na invalidný dôchodok. Popri zamestnaní vždy aktívne tvoril a pracoval so slovom na poli kultúry. Bol moderátorom Zemplínskych slávností a kultúrnych akcií, ktoré usporadúvali organizácie pôsobiace na území mesta. Bol kurátorom viacerých samostatných výstavných expozícií, ktoré usporadúvalo okresné osvetové stredisko či Zemplínske múzeum. Ivan Mochorovský bol autorom viacerých scenárov k hrám ochotníckeho divadla pôsobiaceho v našom meste. Je jedným zo zakladateľov recitačnej súťaže Horovov Zemplín, ktorá má svoje trvanie aj v súčasnosti. Aktívne spolupracoval so súborom Zemplín a Milanom Hvižďákom. Založil folklórnu skupinu Hnojňane. Zomrel v januári 2003.

Nelly Petrova Gorchakova

za zásluhu o rozvoj partnerských vzťahov a ich dlhoročné udržiavanie medzi mestami Michalovce a Kavarna v Bulharsku

Nelly Petrova Gorchakova sa narodila 9. marca 1949 v meste Dobrič. Po skončení stredoškolských štúdií na gymnáziu v Kavarne študovala na Inštitúte medzinárodného cestovného ruchu vo Varne. Tu sa štyri roky venovala francúzskemu a českému jazyku.  Neskôr pracovala ako učiteľka na odbornej škole s poľnohospodársko-technickým zameraním. V roku 1980 sa podieľala na začatí spolupráce so Strednou poľnohospodárskou školou Michalovce. Družba medzi školami trvala pätnásť rokov.  V roku 2004 sa partnerstvo obnovilo, aj keď nie v pôvodnej podobe. Tentokrát išlo o družbu medzi mestami, ktorá pretrváva dodnes a prispieva k rozvoju oboch miest.

Ing. Ján Ďurovčík, CSc.
za celoživotnú prácu v prospech mesta a okresu Michalovce a pri príležitosti 50. výročia turizmu na Zemplínskej šírave
Ján Ďurovčík sa narodil 8. decembra 1942 v obci Šamudovce, okres Michalovcevmaloroľníckej rodine. V rokoch 1948 - 1965 postupne absolvoval základnú školu v Žbinciach, Strednú poľnohospodársku školu v Michalovciach a Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Neskôr v rokoch 1976 - 1978 ukončil postgraduálne štúdium, v rokoch 1983 - 1986 vedeckú ašpirantúru. Získal hodnosť kandidát vied. Pôsobil v poľnohospodárstve, prevažne v riadiacich funkciách. Od roku 1983 do 1998 bol vedúcim prevádzky Výskumného ústavu chovu a šľachtenia hydiny v Trnave pri Laborci. Podieľal sa na rozvoji hydinárstva na Slovensku. Od roku 1999 zastával dve volebné obdobia funkciu zástupcu primátora mesta Michalovce. Aktívne pôsobí ako člen mestskej rady. Je predsedomkomisie výstavby, územného plánu a turizmu a zároveň členom finančnej komisie.Mal priamy podiel na výstavbe pešej zóny v meste, je jedným zo zakladateľov mestskej televízie, Regionálneho združenia turizmu Zemplín, Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, tvorcom rozvoja turistických aktivít v regióne. Aktívne sa podieľal pri spracovaní Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne dolný Zemplín, ktorá bola vyhodnotená ako najlepšie spracovaná stratégia na území Košického samosprávneho kraja. V roku 2006 sa stal spoluzakladateľom Turistickej informačnej kancelárie v Michalovciach. Súčasne sa podieľal na otvorení ďalších informačných kancelárií na Zemplínskej šírave a v mestách Sobrance, Veľké Kapušany, čím ovplyvnil kvalitu a množstvo poskytovaných služieb v cestovnom ruchu na dolnom Zemplíne. Spolupracoval so strednými školami a vysokými školami so zameraním na cestovný ruch a zapája sa do mnohých aktivít, ktoré posúvajú náš región vpred.

CENY PRIMÁTORA

In memoriam Václav Bober

za úspešnú všestrannú reprezentáciu mesta Michalovce v hokeji, futbale, basketbale, ale najintenzívnejšie v hádzanej. Je jedným zo zakladateľov mužskej hádzanej v roku 1956

Václav Bober sa narodil 28. októbra 1938 v Olomouci v rodine vojenského dôstojníka. Už od mala bol športovo založený a celý svoj život sa venoval športu. Miloval futbal, hokej, basketbal, tenis, ale jeho najobľúbenejším športom bola hádzaná, ktorej venoval svoje najlepšie roky. V roku 1956, sa ako osemnásťročný stal hráčom vznikajúceho hádzanárskeho družstva mužov v Michalovciach. S výnimkou vojenčiny v rokoch 1959-1960 ostal počas celej svojej hráčskej kariéry až do roku 1972 verný dresu Michaloviec. Ako dlhoročný kapitán patril medzi najlepších hráčov a strelcov mužstva a výraznou mierou sa pričinil o úspechy a propagáciu hádzanej v Michalovciach. Patril k popredným hráčom michalovského mužstva a dlhé roky bol jeho kapitánom. Pričinil sa o víťazstvo Michaloviec v národnej lige Slovenska v roku 1962 a opakovane v roku 1966 bolo víťazstvo spojené s postupom mužstva Michaloviec do prvej hádzanárskej ligy Slovenska, keď v Karvinej porazili Spartu Praha a Cementárne Hranice na Morave. Na základe výborných bol nominovaný do československého výberu „Lokomotív“. Za jeho bojovnosť a angažovanosť v tomto športe mu patrí veľká vďaka. Bol hráčskym vzorom pre mladých nastupujúcich hádzanárov v Michalovciach. Pozitívom je, že počas celej svojej úspešnej kariéry  zostal verný Michalovciam a michalovskej hádzanej. Všetky úspechy dosiahol aj vďaka podpore svojej manželky Valérie, ktorá mu bola vždy nablízku. Dlhé roky pracoval v Komunálnych službách mesta Michalovce a v podniku Jednota. Zomrel v roku 2014.

Družstvo dorastu HK Mládež Michalovce

za víťazstvo v 1. lige dorastu v sezóne 2015/201, za víťazstvo v baráži o extraligu a následný postup do extraligy

Mužstvo dorastu v sezóne 2015/2016 skončilo po základnej časti na 2. mieste len o horší vzájomný zápas s Piešťanmi so ziskom 94 bodov. V semifinále hladko vyhrali s Púchovom 3:0 na zápasy a vo finále Piešťanom vrátili prehry zo základnej časti a vyhrali finálovú sériu hladko 3:0 na zápasy pričom v dvoch zápasoch neinkasovali ani jeden gól. Barážová séria sa pre Michalovce nezačala veľmi dobre a po prehrách v prvých troch zápasoch len málo kto veril, že sériu dotiahnu naši hokejisti do úspešného konca. Nakoniec sa im to podarilo a po víťazstve v poslednom zápase 3:0 otočili sériu z 3:0 na 4:3 a zaslúžené postúpili, po dvadsiatich rokoch, do extraligy dorastu. Chlapci počas celej sezóny ukázali charakter a nesmiernu túžbu po víťazstvách. Len tvrdou prácou a poctivým prístupom sa môžu posúvať vyššie a odmenou sú pre nich extraligové zápasy s atraktívnymi súpermi. Nie sú mužstvom založeným na hviezdach. Kolektívny výkon, pokora a súdržnosť sú základom úspechu tohto družstva. Družstvo dorastu HK Mládež trénujú Ján Faith, Ivan Králik, Rado Regenda, Vlado Vankovič.

Jindřiška Germušková

pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Michalovciach ako jeho zakladateľke a pri príležitosti životného jubilea

Jindřiška Germušková sa narodila 13. mája 1940 v obci Nepřevazka, okres Mladá Boleslav, v Českej republike. Detstvo prežila v obci Horní Libchava, kde navštevovala aj základnú školu. Vyštudovala Strednú odbornú školu v Českej Lípe a od 18 rokov pracovala ako predavačka. Na Slovensko, do Michaloviec, sa presťahovala vo veku 21 rokov. Vychovala tri deti, dve dcéry a jedného syna. Pracovala v spoločnosti Zdroj na rôznych pozíciách, najdlhšie však ako samostatný odborný referent. Od roku 1986 sa stala členkou Zväzu zdravotne postihnutých v Bratislave (SZZP). Počas pôsobenia tento zväz prešiel pod Ústredný výbor SZZP v Martine. Niekoľko rokov bola predsedníčkou základnej organizácie. Na základe požiadavky ústredného výboru založila v Michalovciach Okresný výbor zdravotne postihnutých. V súčasnosti pracuje vo výbore základnej organizácie v Michalovciach. Jej motivácia stále pracovať vo zväze je skrytá za úmyslom aj naďalej aktívne pomáhať iným ľuďom pri prekonávaní ich zdravotného handicapu.

Eva Hlodinková

za 25-ročné pôsobenie v Okresnej rade Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Michalovciach vo funkcii predsedníčky a za organizovanie podujatia Srdce ako dar

Eva Hlodinková sa narodila 30. augusta 1942 v obci Staré, okres Michalovce. V súčasnosti býva v Michalovciach, je vydatá a má jedného syna. Základnú školu navštevovala v Oreskom, neskôr študovala na Gymnáziu v Michalovciach. Po ukončení stredoškolského štúdia nastúpila do firmy Novex Michalovce, v ktorej pracovala až do dôchodku. V roku 1995 sa stala členkou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Michalovciach (SZZP). Hneď po nástupe bola zvolená za podpredsedníčku Okresnej rady SZZP v Michalovciach a v roku 2001 bola na okresnom sneme zvolená za predsedníčku Okresnej rady SZZP. Túto funkciu vykonáva dodnes. Venuje sa aj ľudovým tradíciám a folklóru. V roku 1995 bola pri založení folklórnej skupiny Soľanka v Zbudzi. V roku 2015 sa FS Soľanka transformovala a vznikla nová FS Soľanka z Mihaľovec.

Spojená škola internátna

pri príležitosti 40. výročia vzniku školy

Osobitná učňovská škola internátna vznikla 1. septembera 1976, aby poskytla výchovu a vzdelanie tým, ktorí to najviac potrebujú - mentálne postihnutým žiakom. Otvorili sa dva učebné odbory: krajčírka a murár. V roku 1979 je OUŠI premenovaná na osobitné odborné učilište, z ktorého odchádzajú prví absolventi. V roku 2000 bola do funkcie riaditeľky školy menovaná PhDr. Marianna Behúnová. Pod jej vedením kolektív školy dosahuje mimoriadne výchovno-vzdelávacie výsledky v tvorivo-humanistickej koncepcii v školskej aj mimoškolskej činnosti.V roku 2014 bola za svoju obetavú prácu ocenená MŠVVaŠ SR Maloumedailou sv. Gorazda. V roku 2011 bol organizačnej zložke odborné učilište internátne prepožičaný čestný názov Odborné učilište internátne Viliama Gaňa na počesť nášho rodáka z Trnavy pri Laborci. V súčasnosti sa o výchovu a vzdelávanie žiakov na Spojenej škole internátnej v Michalovciach stará 21 pedagogických a 13 nepedagogických zamestnancov. V súčasnosti má škola aj dve elokovanépracoviská,a to v Sečovciach Odborné učilište a v Strážskom Praktickú školu, kde sa majú možnosť vzdelávať aj dospelí občania, ktorí doposiaľ nezískali žiadne iné vzdelanie. Žiaci sa zapájajú do rôznych akcií a súťaží, ako sú napríklad: celoštátne súťaže určené pre špeciálne školy, festival tvorivosti - akcia Košického samosprávneho kraja „Mosty bez bariér“, kde škola získava ocenenia v oblasti kulinárskej a umeleckej. Škola bola Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR od 1.9.2016 rozšírená o ďalšiu organizačnú zložku špeciálnu materskú školu, ktorá bude poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie pre deti s mentálnym postihnutím. Škola od roku 2007 vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti stravovania, ubytovania a ďalších služieb. Finančné prostriedky z tejto činnosti využíva na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Dominika Kincelová

za významnú reprezentáciu mesta v jude

Dominika Kincelová sa narodila 6. augusta 1998 v Michalovciach. Študovala na ZŠ, Jána Švermu 6, Michalovce a momentálne je študentkou 4. ročníka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Judu sa venuje už od svojich piatich rokov.Je členkou klubu ŠK Zemplín Michalovce, kde ju trénuje Gabriel Čopák. Počas trinástich rokov trénovania sa jej podarilo vybojovať stovky medailí a desiatky trofejí. Dominika je 15-násobnou majsterkou Slovenska v žiackych, dorasteneckých, juniorských, ale aj ženských  kategóriách. Doposiaľ najväčšie kariérne úspechy sa jej podarilo získať v roku 2015, kedy získala 3.miesto na EYOFe v Tbilisi, 9. miesto na Majstrovstvách sveta v Sarajeve, 3. a 5. miesto na európskych pohároch v  Bielsko-Bialeja Záhrebe. V tomto roku získala ešte 7. miesto na európskych pohároch v Tepliciach a Berlíne. Dominika Kincelová bola zaradená do reprezentácie Slovenskej republiky v kategórii dorastenky v rokoch 2013 – 2015. Od roku 2016 je v kategórii junioriek. Dva roky je aj aktívnou rozhodkyňou juda. Trénuje ju reprezentačný tréner a zároveň bývalý olympionik - Jozef Krnáč.

Ing. Milan Lichvár, CSc.

za významnú činnosť vo výskumnej oblasti – je autorom 30 vynálezov a spoluautorom ďalších 70 vynálezov udelených úradmi pre vynálezy a objavy v Prahe a v Banskej Bystrici

Milan Lichvár sa narodil 2. januára 1945 v Šarišských Michaľanoch. Po skončení  vysokoškolského štúdia pracoval vo výskume v n.p. Chemko Strážske ako výskumný pracovník, neskôr ako samostatný  výskumný  pracovník, potom ako vedúci výskumu a nakoniec ako technický riaditeľ a vedúci odboru stratégie rozvoja podniku. Vo výskumnej oblasti sa zaoberal výskumom technológií výroby pentaerytritolu formaldehydu, cyklohexanónu a lepidiel. Mnohé výsledky jeho práce boli patentované, aplikované vo výrobe a priniesli významné zlepšenie ekonomiky výroby základných surovín pre výrobu lakov, syntetických vlákien a lepidiel a zlepšenie životného prostredia. Je autorom a spoluautorom viacerých vynálezov. V roku 1979 bol ako najmladší vynálezca ocenený Úradom pre vynálezy a objavy v Prahe, titulom Zaslúžilý vynálezca s právom nosiť strieborný čestný odznak. Čestný odznak Zlepšovateľ - milionár mu bol udelený Slovenskou odborovou radou. Bratislava v roku 1984. Čestný titul Zaslúžilý vynálezca s právom nosiť zlatý odznak mu udelil minister priemyslu SSR a predseda Slovenského výboru odborového zväzu Bratislava v roku 1989.

Denisa Macková

za reprezentáciu mesta na slovenských a medzinárodných súťažiach v kategóriách fitness bikiny ženy a fitness bikiny juniorky do 23 rokov

Denisa Macková sa narodila 29. decembra 1994 v Humennom. Od augusta 1996 býva v Michalovciach, kde absolvovala predškolské zariadenia, základnú aj strednú školu. Základné vzdelanie získala v IV. Základnej škole na Ul. Komenského 1. Počas štúdia na Gymnáziu na Ul. Ľudovíta Štúra v Michalovciach sa venovala rôznym športom, získala žltý opasok v karate a začala sa zúčastňovať celoslovenských i medzinárodných súťaží vo fitness. Od roku 2014 študuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Fakulte verejnej správy, odbor verejná správa. Naturálnej kulturistike a fitness sa venuje súťažne tretiu sezónu. Reprezentuje klub Fitness centrum Ján Berdy Michalovce, kde aj trénuje. V tejto oblasti získala aj trénerskú odbornosť, je držiteľkou certifikátu trénerstvo 1. stupňa kulturistiky, fitness a silového trojboja. Denisa Macková získala v roku 2016 na majstrovstvách sveta 4. miesto v kategórii fitness bikiny ženy, na majstrovstvách SR získala 1. miesto v tej istej kategórii a zvíťazila aj medzi juniorkami do 23 rokov. K ďalším úspechom patrí 4. miesto na Media4rent natural cup v ženskej kategórii Fitness Bikiny a 5. miesto v kategórii fitness bikiny juniorky. 2016. Na Majstrovstvá sveta v naturálnej kulturistike a fitness INBA-PNBA World Championships v Budapešť skončila na 4. mieste. V súčasnosti sa pripravuje na majstrovstvá Európy.

PaedDr. Ladislav Majoroši

za zásluhy o rozvoj kultúry v meste a pri príležitosti životného jubilea

Ladislav Majoroši sa narodil 1. mája 1951 v Michalovciach. Základnú aj strednú školu navštevoval vo svojom rodnom meste. Neskôr študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po ukončení vysokej školy pracoval na viacerých miestach, napr. Chemko, n.p. Strážske , Geofyzika, n.p. Brno či Základná škola v Strážskom. V rokoch 1978 – 1983 pracoval ako majster odborného výcviku na POU v Strážskom a od roku 1983 do roku 1996 ako zástupca riaditeľa na SOUP v Strážskom. V Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce pôsobil vo funkcii riaditeľa od roku 1990 do roku 1996. Hneď po svojom nástupe presťahoval MsKS do nových priestorov a dal základy novému fungovaniu kultúry v meste. Zriadil antikvariát, galériu a obnovil kultúrnu činnosť na amfiteátri. Po zániku Kina Mier a Zemplín prebudoval veľkú sálu v priestoroch MsKS na Kino Centrum. Osobnou angažovanosťou zorganizoval stretnutie občanov mesta s Václavom Klausom a tiež jeho zásluhou koncertovala v meste legenda svetovej populárnej hudby Chris Norman. Od vzniku novín Michalovčan pracoval v redakčnej rade a bol tvorcom prvého grafického titulku novín. Je autorom pamätnej dosky s reliéfom M. R. Štefánika na budove knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach.

Futbalové družstvo žien MFK Zemplín Michalovce

za postup do najvyššej futbalovej súťaže

Súčasťou futbalovej rodiny MFK Zemplín Michalovce je od roku 2013 aj ženská zložka. Na jej vrchole je futbalové družstvo žien. Od začiatku bolo snahou hráčok, trénerov a funkcionárov čo najlepšie účinkovať v republikových súťažiach. Po dvoch neúspešných pokusoch, keď nestačili na Bardejov a Kysucký Lieskovec, v sezóne 2015/2016 konečne dosiahli vytúženú métu. Kolektív pod trénerskou taktovkou Miroslava Kučeru si v celej sezóne počínal úspešne. Suverénnym spôsobom, keď v dvadsiatich zápasoch zaznamenal bilanciu osemnásť výhier a len dve prehry, sa stal víťazom prvej ligy skupiny Východ a postúpil medzi ženskú futbalovú elitu. Michalovce sa tak stali po Bratislave, Žiline a Myjave len štvrtým mestom na Slovensku, ktoré má v súčasnosti zastúpenie v najvyššej futbalovej súťaži tak v mužskej ako aj v ženskej kategórii. Tento úspech našiel odozvu aj v odborných futbalových kruhoch. V tradičnej ankete Východoslovenského futbalového zväzu Jedenástka roka patria MFK v tohtoročnej ženskej edícii až tri miesta. Medzi elitu sa dostali Patrícia Bačová, Timea Kondašová a Zita Baníková. V MFK nezabúdajú ani na mládež. Okrem družstva žien štartujú v pravidelných súťažiach aj kolektív junioriek hrajúcich taktiež najvyššiu súťaž a družstvo žiačok, ktoré účinkuje v prvej lige skupina Východ.

Kornel Mikita

za zásluhy o rozvoj hádzanej v Michalovciach pri príležitosti 60. výročia vzniku mužskej hádzanej v Michalovciach

Kornel Mikita sa narodil 29. apríla 1937 v Košiciach. Stredoškolské vzdelanie získall na Priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach. Hneď po maturite začal pracovať na Krajskej správe vodných tokov a meliorizácií v závode Michalovce. V rokoch 1958-1959 bol na základnej vojenskej službe. Po nej pracoval V Chemkostave, š.p. Humenné, na Okresnej vodohospodárskej správe Michalovce a od roku 1966 do roku 1999 vo Východoslovenských vodárňach a kanalizáciách, Košice, v závode Michalovce. Už od mladosti bol talentovaným športovcom. V 50-tych a 60-tych rokoch 20.storočia bol hráčom hádzanárskeho družstva mužov v Michalovciach.  V roku 1962 spracoval projekt nového komplexu hádzanárskeho ihriska a príslušných objektov. Projekt bol úspešný a stavba bola zrealizovaná. Trénerské vzdelanie získal v roku 1964 a ako tréner pôsobil sedem sezón. V roku 1966 prevzal funkciu trénera družstva mužov, ktoré viedol najbližšie tri dovtedy najúspešnejšie ročníky od vzniku hádzanej v Michalovciach, keď sa hrala v Michalovciach, najvyššia Československá liga. Ako hráč, ktorý stál pri vzniku hádzanej v Michalovciach a ako jeden z najúspešnejších trénerov v histórii michalovskej hádzanej sa výraznou mierou pričinil o úspechy a propagáciu hádzanej v Michalovciach.

Materská škola, Leningradská 1

pri príležitosti 30. výročia činnosti školy

Materská škola Leningradská 1 v Michalovciach v školskom roku 2015/2016 oslávila 30. výročie svojho vzniku. Od otvorenia školy sa v nej udialo veľa zmien. Prvou riaditeľkou v predškolskom zariadení Materskej školy a jasliach bola Bernardína Hičová a jej zástupkyňou Mária Pallayová. V škole pracovalo 9 učiteliek a 6 detských zdravotných sestier. V školskom roku 1985/1986 bolo do zariadenia prijatých 185 detí, z toho 76 detí v dvoch oddeleniach jaslí. V školskom roku 1990/1991 sa riaditeľkou školy stala Eva Kostovčíková,  zástupkyňou Katarína Telčáková. V materskej škole sa zrušilo jedno oddelenie jaslí, a tak bolo v tomto roku sedem tried materskej školy a jedno oddelenie jaslí. Zmena nastala opäť v roku 1993/1994, keď sa jasle v zariadení zrušili celkom a vznikla 6-triedna materská škola. Zástupkyňou sa stala Anna Ondočíková. Najviac detí, a až 8 tried, bolo v materskej škole v roku 1997/1998. V roku 2008/2009 sa zástupkyňou v materskej škole stáva Iveta Baková. V súčasnosti materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu ,,Domček veselých detí“. Cieľom pedagógov je uľahčovať novoprijatým deťom prostredníctvom motivujúceho prostredia a prosociálneho prístupu adaptáciu v MŠ. Orientujú sa na kvalitnú výchovno - vzdelávaciu činnosť a prípravu pre vstup detí do základnej školy. MŠ v roku 1996 získala Certifikát školy podporujúcej zdravie. V roku 2010 sa zapojila do projektu prevencie a ochrany zdravia v cestnej premávke ,,My sa už nebojíme, lebo sa to naučíme. Darí sa im rozvíjať poznatky detí a viesť ich k bezpečnému správaniu sa na cestách, ale aj doma, či na sídlisku v spolupráci s Mestskou políciou, PZ SR,  SČK, príslušníkmi hasičského  záchranného zboru. Dôraz kladie MŠ aj na environmentálnu oblasť a pozitívny vzťah k prírode. Deti tancujú, prednášajú, pripravujú divadielko. Prezentujú sa  pred rodičmi, starými rodičmi v MŠ , na verejnosti  aj v rámci mesta. Ich tvorivosť  a talent sa rozvíja v krúžku  výtvarnom, divadelnom, tanečnom a počítačovom. Športový talent je podporovaný v rámci spolupráce s  basketbalovým klubom - Baby basketbal, Hokejovým klubom mesta Michalovce, MFK Zemplín Michalovce, pravidelným organizovaním školskej olympiády, účasťou na aktivitách, ktoré sú organizované v meste. Talent a svoje schopnosti predviedli  12. mája 2016 na slávnostnej akadémií k 30 výročiu vzniku materskej školy. Materská škola Leningradská 1, Michalovce je úspešná vďaka deťom a ich rodičom - ich záujmu o školu, ochotu spolupracovať, hľadať spoločné riešenia, spoločne prežívať radosti i starosti.

Michal Oros

za intenzívne zapájanie sa do kultúrneho a spoločenského diania v meste. Ako fotograf dokumentuje všetky významné udalosti v meste Michalovce

Michal Oros sa narodil 21. apríla 1955 v Pavlovciach nad Uhom, kde chodil aj na základnú deväťročnú školu. Od roku 1974, keď ukončil Stavebné učilište v Michalovciach, nastúpil do Pozemných stavieb ako elektromontér rozvodných zariadení. Pracoval tam do roku 1981. V tom čase si zvyšoval svoje odborné vzdelanie na strednej škole v odbore elektrotechnika, ktorú ukončil maturitnou skúškou v roku 1980. Doplnkové pedagogické štúdium ukončil v roku 1985 na Pedagogickej fakulte v Prešove. Od roku 1981 pracuje v školstve ako majster odborného výcviku. Najprv na Strednom odbornom učilišti stavebnom v Michalovciach a neskôr na Strednej odbornej škole technickej, kde pracuje aj v súčasnosti ako majster odborného výcviku. Sleduje verejné dianie v našom meste i regióne, rovnako má rad kultúru, dokumentárne filmy, divadlo a folklór. Medzi jeho koníčky patrí fotografovanie a turistika. Vyhranený žáner vo fotografovaní nemá. Rád fotí ľudí a prírodu vo všetkých podobách. Dokáže si vychutnať aj reportážnu fotografiu. Má rád potulky prírodou a stretnutia s ľuďmi sú príjemným relaxom. Je členom michalovského klubu fotografov Zempfo. Svoje skúsenosti sfotografovaním využíva aj ako člen redakčnej rady Michalovčana, kde pôsobí od roku 2006. Okrem toho je od roku 2012 aj dvorným fotografom michalovského ochotníckeho Divadla pri fontáne. Objektívom fotoaparátu sa snaží zachytiť rôzne udalosti súčasnosti pre ďalšie generácie.

Anetta Vargová

za podiel na rozvoji umeleckého školstva v meste Michalovce a v rámci Slovenska a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea

Anetta Vargová sa narodila 13. júla 1966 v Sečovciach, kde žila 23 rokov, do svojho vydaja. Od začiatku štúdia na konzervatóriu v Košiciach spolupracovala so Zborom pre občianske záležitosti v rodnom meste. Na vtedajšom MsNV účinkovala ako korepetítorka a zároveň speváčka osem rokov. Zúčastňovala sa na všetkých podujatiach v rámci mesta.  V roku 1987 nastúpila na Ľudovú školu umenia v Sečovciach, kde pôsobila do roku 1990. V tomto období spolupracovala ako korepetítorka učiteľského speváckeho zboru v Trebišove.  V roku 1989 sa presťahovala do Michaloviec. Po materskej dovolenke v roku 1995 požiadala o miesto na Základnej umeleckej škole, Štefánikova 20, Michalovce. Odvtedy je učiteľkou hry na klavíri a vedúcou predmetovej komisie hudobnej náuky. Od roku 2012 vedie hudobný odbor elokovaného pracoviska na Základnej škole vo Vinnom a od roku 2015 vedie aj hudobný odbor elokovaného pracoviska na Základnej škole Budkovce. Počas svojej profesionálnej dráhy dosiahla so svojimi žiakmi množstvo celoslovenských úspechov.

Mgr. František Urban
za pôsobenie v úlohe trénera hádzanárskeho družstva žien IUVENTA Michalovce, ktorému sa druhýkrát za sebou podarilo získať tripple; t.j. Slovenský pohár, majster Slovenska a víťaz WHIL
František Urban sa narodil 10. júla 1985. Vysokoškolské vzdelanie nadobudol na Fakulte športu na Prešovskej univerzite. Svoju hráčsku kariéru odštartoval v ŠKP Sečovce, kde pôsobil  v rokoch 1996 - 2007. V najvyššej súťaži odohral 58 zápasov, v ktorých dal 42 gólov. V sezóne 2001/2002 sa ako člen tímu stal vicemajstrom Slovenska. Z majstrovstiev SR v kategórii mladší dorast má 3. miesto. V rokoch 1999 až 2003 bol členom reprezentačných tímov SR kadetov a juniorov. Zúčastnil sa aj na Univerziádach SR-SAUŠ: 2004 (1. miesto); 2006 (2. miesto); 2008 (1. miesto). Hráčsku činnosť však musel predčasne ukončiť pre časté zranenia kolien. V sezóne 2011/2012 už pôsobil ako tréner tímu starších žiakov 1.MHK Košice. V sezóne 2012/2013 sa stal asistentom trénera tímu žien a trénerom tímu junioriek IUVENTA Michalovce , s ktorým získal titul majster Slovenska, víťaz Slovenského pohára a v súťaži WHIL 2. miesto. Iuvente patrilo aj 1. miesto v 1. lige žien. V nasledujúcej sezóne trénoval staršie dorastenky; juniorky. Získali tituly majster Slovenska a v 1. lige žien 4. miesto. V sezóne 2014/2015: bol trénerom tímov staršie dorastenky; juniorky, ženy. Úspechy sa prejavili v podobe titulov: 1. liga staršie dorastenky - 2. miesto, Majstrovstvá sveta stredných škôl (Turecko) - 11. miesto, 1. liga žien - 1. miesto, majster Slovenska; víťaz Slovenského pohára; víťaz WHIL. Od februára 2015 je trénerom tímu žien. V sezóne 2015/2016 IUVENTA Michalovce získala tituly majster Slovenska ,víťaz Slovenského pohára a víťaz WHIL . Dostali sa aj do osemfinále pohára EHF. Venuje sa aj výskumnej a publikačnej činnosti. V rokoch 2010-2013 prezentoval 23 odborných publikácií v slovenských a zahraničných periodikách. V tomto období sa aktívne zúčastnil troch významných konferencií so športovou tematikou v Ostrave a vo Viedni.

Tlačová správaUverejnené: 08.12.2016 19:45:37 files/zrs35vuxnbma6xcy.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/hb3naktegpstxqz4.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.