files/g6epibozi5ymgi2t.jpg
Michalovce| Dukla Michalovce| Iuventa Michalovce| 1 BK MI| MFK Zemplín| ZOS Michalovce| Rimkat| TV Zemplín| CK Bomex
Noviny Zemplína
Hľadanie poďľa názvu
, meniny má , zajtra

Na slovíčko s poslancom NR SR Martinom Padom

Jedným z poslancov, ktorí obhájili svoj mandát v nedávnych voľbách do NR SR je aj Martin Pado, ktorý pochádza z Michaloviec a súčasne je aj poslancom mestského zastupiteľstva. Aj jeho sme sa opýtali na jeho pocity a zároveň plány do ďalšieho obdobia.

 Aké boli Vaše bezprostredné pocity po voľbách a aké sú teraz?

Pocity sú výslovne subjektívna záležitosť a u každého sú spojené s jeho vnímaním situácie. Ja som celý čas pred voľbami, nielen mesiac – dva, vnímal situáciu v krajine ako  krajne nepriaznivú pre občanov Slovenska. Nepriaznivú preto, akým spôsobom bola táto krajina spravovaná, akým spôsobom bola realizovaná štátna moc, akým spôsobom sa táto krajina dostávala do stavu permanentného rozdeľovania na poslušných a nebezpečných, na dobrých a podvodníkov, na slušných a opozičných, na ľudí, ktorí sú s nami (rozumej s vládnou koalíciou) a „hajzlov“ (ospravedlňujem sa za výraz, ale použil ho v parlamente minister ešte stále tejto, aj keď odchádzajúcej vlády), ktorí patria do basy. Nepriaznivú preto, že si táto štátna moc kupovala „dôveru“ občanov a ich hlasy, za prázdne sľuby a reči a 40 - 50 eur za rok, čo len tak mimochodom je 3,30 – 4,1 Sk na deň. Nepriaznivú preto, že sa slovenská spoločnosť neuveriteľne vulgarizovala, že sa znižoval prah citlivosti na páchanie rôznej trestnej činnosti, korupciu, rozkrádanie a iné neprijateľné spoločenské javy. Z týchto dôvodov som bol a aj som spokojný s tým, ako voľby dopadli. Som spokojný s tým, že si občania vybrali zmenu, že odvrhli doterajší systém uplatňovania moci, spôsoby, ktoré nie sú spôsobmi civilizovanej západnej kultúry, kam Slovensko patrí.  Som spokojný, keď občania odvrhli tých, ktorí boli roky predstaviteľmi najrobustnejšej, najhrubšej a najarogantnejšej politiky v hospodárskom riadení štátu, vo vzťahu štát - občan, vo vzťahu ku korupcii, slušnosti, rešpektovaniu ľudských práv a ústavných princípov, tých, ktorí zabúdali, že sú občanmi tejto krajiny, že SR je ich domov, že SR aj ich „krajinou“. Preto boli a sú moje pocity spájané s hrdosťou, že slovenský občan je vnímavý a chce dať šancu iným, aby to robili lepšie a slušnejšie.

S akými plánmi, resp. cieľmi vstupujete do nového volebného obdobia?

Všetky moje plány a ciele sú jednoznačne spojené s jedným, jediným -  posunúť túto spoločnosť kvalitatívne na inú úroveň. Na úroveň takého výkonu politiky, ktorá bude mať v prvom rade na mysli občana, jeho problémy a potreby a podľa toho bude aj vykonávať správu spoločnosti. Chcem, aby to nebolo tak, ako v posledných 4 rokoch, keď za slová o starostlivosti o ľudí práce stávali zastieracím klišé pre kšeftovanie so štátnymi zákazkami pre sponzorov vládnych strán, ochranou pre rozkrádanie, ba priam rabovanie štátnej kasy.
 
Čo Vám „leží na srdci“, resp. čo by ste sa chceli pokúsiť vyriešiť v súvislosti s našim regiónom a samotnými Michalovcami?

Tých záležitostí, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s našim mestom a regiónom je veľmi veľa. Mnohé sú nové, mnohé súvisia s minulosťou, či už blízkou, alebo dávnejšou. Nechcem hodnotiť, kto má na tom zásluhu. Venujem sa najviac problematike vnútornej bezpečnosti a tu je jeden zásadný cieľ – zmeniť pohľad policajta na občana a občana na policajta. Policajt musí byť pre bežného občana partner, predstaviteľ zákona, štátnej moci, ktorý má prioritný cieľ – pomôcť občanovi jeho problém, nech je akýkoľvek, riešiť. Pohľad policajta na občana nemôže byť pohľadom na potenciálneho páchateľa. Občan je vždy potenciálna obeť a ak nie priamo obeť, tak objekt záujmu, ktorý sa má cítiť bezpečne.

Občan nesmie mať z policajta strach. Občan v policajtovi musí vidieť predstaviteľa štátnej moci, na ktorého sa môže obrátiť s dôverou, že mu podá pomocnú ruku, že bude ochotný mu pomôcť. Občan musí vnímať, že štát so svojimi orgánmi podmienky pre jeho bezpečnosť naozaj vytvára a plní svoju funkciu. Ak sa podarí dosiahnuť výrazný posun v tomto smere, bude to najväčší úspech. Potom bude jednoduchšie posunúť dopredu vymožiteľnosť práva, bezpečnosť občanov a vnímanie slovenskej spoločnosti ako spravodlivejšej a našu krajinu ako slušné, zodpovedné a bezpečné miesto pre život.
Všetky ostatné záležitosti, ktoré sa dotýkajú rozvoja regiónu a nášho mesta súvisia so zmenšovaním rozdielov v regionálnom rozvoji, súvisia s naplnenosťou rozpočtu štátu, s opatreniami na zlepšenie podmienok pre prílev investícii, opatreniami štátu pre zvyšovanie zamestnanosti, tvorbu nových pracovných miest, so znižovaním miery nezamestnanosti. Pozornosť chcem venovať zlepšovaniu podmienok pre život sociálne slabších a odkázaných občanov, najmä čo sa  týka zmeny zákonných podmienok poskytovania služieb týmto občanom. Iný pohľad venovať potrebám samosprávy obcí a miest. Chcem sa sústrediť na modernizáciu a zlepšenie dopravnej infraškrutkúry no a samozrejme, ak to bude čo i len trochu možné, zaangažovať štát do dostavby mono
bloku NsP Š.Kukuru v Michalovciach.

Čo by ste chceli odkázať občanom nášho regiónu a svojim voličom?

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí dali hlas zmene, no a všetkým, ktorí dali preferenčný hlas mne osobne. Po ďalšie, chcem občanov nášho regiónu ubezpečiť, že všetky moje kroky budú vždy vykonávané s vedomím zodpovednosti za náš región, za občanov žijúcich v ňom a za túto krajinu, ktorej riadenie vďaka hlasom aj našich občanov preberáme.
                           
          Veronika Kmecová

 Uverejnené: 07.07.2010 14:14:17 files/mono6o54znw2p6rn.jpg
Práca v Michalovciach
Práca Michalovce
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Súťaž
tipovanie
Anketa
Miniaplikace
Pracovné ponuky
tipovanie
Reklama
files/nwmbaks2nfraja7t.jpg
Facebook
Kontakt
+421 917 203 776
redakcia@novinyzemplina.sk

Ivana Krásku 781/21
07101 Michalovce
Návštevnosť
TOPlist
©2012 Noviny Zemplína
Generované redakčným CMS systémom HEMERA spoločnosti NIKA PRESS s.r.o.